< <
3 / total: 7

Çka Nuk Arrijnë Të Kuptojnë Darvinistët

Kështu, në qoftë se mendja juaj nuk është e zhytur në iluzione, ju do të kuptoni se për të bërë një fjalë të fuqishme (p.sh. një bletë) një tregues të vockël të shumicës së gjërave, dhe për të shkruar në një faqe (p.sh. një person) shumicën e çështjeve në këtë Libër të Universit, dhe për të përfshirë në një pikë (p.sh. një farë të vogël fiku), programin e pemës së madhe të fikut, dhe për të shfaqur në një shkronjë të vetme (p.sh., zemrën e njeriut) veprat e gjithë Emrave Hyjnor të manifestuar në faqet e makrokozmosit që e rrethojnë atë, dhe për të vendosur në aftësinë njerëzore të kujtesës, e cila ndodhet në një vend të madhësisë së një thjerrëze, shkrime të mjaftueshme për të mbushur një bibliotekë, dhe për të përfshirë në atë aftësi të vockël një tregues të detajuar të të gjitha ngjarjeve në kozmos – të bëhen të gjitha këto gjëra është pa asnjë dyshim një vulë e veçantë vetëm për Krijuesin e të Gjitha Gjërave, Furnizuesin lavdiplotë të universit.2 Bediüzzaman Said Nursi

Darvinistët kurrë nuk e marrin parasysh pamundësinë e evolucionit molekular

Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si pretendimi se mutacionet përmirësojnë qeniet e gjalla, duke i pajisur ato me organe të reja dhe karakteristika të ndryshme, është po aq i paarsyeshëm sa edhe pohimi se një tërmet mund të përmirësojë një qytet modern. Në fakt, nuk do të ndodhin ndonjëherë mutacione të dobishme që do të shtojnë informacionin gjenetik.

Pa marrë parasysh sa të shumta mund të jenë ato, mutacionet nuk prodhojnë asnjë lloj evolucioni.3 Pierre-Paul Grasse, evolucionist dhe ish kryetar i Akademisë Franceze të Shkencave

Darvinistët nuk mund të shpjegojnë kurrë se si një enzimë e lotit e njohur si lizozimë mund të shkatërrojë muret qelizore të shumë specieve te baktereve dhe të mbytë mikrobet, në mënyrë që shikimi i tyre të jetë i mbrojtur nga një sërë sëmundjesh. Lizozima është edhe më efikase se dezinfektuesit që përdoren për të pastruar ndërtesa, megjithatë ajo nuk i dëmton vetë sytë e tyre. Kjo është një mirësi e madhe e krijuar nga All-llahu për gjithë njerëzimin.

Louis Pasteur

* Duke pretenduar se jeta u shfaq spontanisht nga materia e pajetë, darvinistët kurrë nuk kujtojnë se më parë, në shekullin e 19, Louis Pasteur vërtetoi tezën se jeta vjen vetëm nga jeta. Ai shkencërisht shkatërroi idenë se substancat e pajetë mund të krijojnë jetë ndonjëherë.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se hipotalamusi në trupin e njeriut, jo më i madh se një kokërr sheqeri, duhet të caktojë një kohë që gjëndrat riprodhuese të njeriut të zhvillohen dhe të lirojnë hormonin e rritjes pikërisht në atë moment. Rastësia e verbër nuk mund të jap shpjegim që kjo pjesë e indit pa organe shqisore dhe madje pa tru të vetin të përcjellë kalimin e kohës dhe t’i përgatit ndryshimet e nevojshme trupore.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë që funksionet në trupin e njeriut ndodhin vetëm me shpejtësinë dhe në kohën e duhur me ndihmën e enzimeve, dhe se këto enzime të cilat përbëhen nga molekulat e pavetëdije, nuk mund të mësojnë detyrat e tyre vetvetiu.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se edhe pse është e pamundur për ta për të kopjuar një tekst që përbëhet nga miliarda shkronja pa përvjedhjen e gabimeve, enzimat kombinojnë së bashku me miliona njësi informacioni ndërsa e kopjojnë ADN-në, pa bërë as edhe një gabim të vetëm. Kjo është thjesht edhe një provë më shumë për ekzistencën e Allahut.

ADN-ja  e njeriut është si një program kompjuterik, por shumë, shumë më i avancuar se çdo softuer që ne kemi krijuar ndonjëherë.4 Bill Gates, Kryetar i Mikrosoftit

* Darvinistët thonë se eksperimentet shkencore kanë treguar se jeta mund të fillojë spontanisht nëpërmjet reaksioneve kimike. Por ata nuk pranojnë kurrë se nuk ekziston as edhe një eksperiment i vetëm për të treguar këtë apo atë, për më tepër, shkenca provon që kjo është e pamundur madje edhe në nivelin teorik.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se Stanley Milleri cili e ka realizuar të ashtuquajturin "Eksperiment të Millerit", që ata e paraqesin si një zbulim të rëndësishëm për të shpjeguar origjinën e jetës – ka kryer eksperimentin e tij në kushte arbitrarisht artificiale që nuk kishin të bënin fare me atmosferën e vërtetë të tokës së hershme. As nuk kuptojnë se Milleri sintetizoi vetëm një amino acid, dhe se shfaqja e aminoacideve në çfarëdo forme vështirë se është e njëjta gjë me shfaqjen e jetës.

Darvinistët nuk mendojnë kurrë që sinteza e amino acideve në laborator nuk nënkupton prodhimin e jetës dhe për këtë arsye nuk paraqet dëshmi për evolucion.

Amino acidet mund të jenë materiali ndërtimor i proteinave, por ekziston një ndryshim shumë i madh në mes të materialit ndërtimor dhe strukturës së grumbulluar. Sikur që nuk është garanci zbulimi i një sasie të tullave që një shtëpi gjindet pas një kthese, një grumbullim aminoacidesh është po ashtu shumë, shumë larg nga lloji i molekulave të mëdha të specializuara, të tilla si proteinat që janë të nevojshme për jetë.5Paul Davies, astronom dhe evolucionist

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se për t’u formuar një qelizë e vetme, një numër shumë i madh i mekanizmave kompleks – qindra proteina të ndryshme, kodi i ADN-së, enzimat që e interpretojnë atë, membrana qelizore me përshkueshmërinë e saj selektive, dhe shumë karakteristika të tjera – të gjitha duhet të shfaqen në të njëjtën kohë. Ata pretendojnë se “evolucioni kimik” u zhvillua, por kjo është e pamundur. E megjithatë ata vazhdojnë të besojnë në të pamundurën.
* Darvinistët pranojnë se ADN-ja përmban informacion për të gjitha detajet në një organizëm. Ata e pranojnë se kjo molekulë gjigande është e përbërë nga sekuenca të njëpasnjëshme prej katër komponentesh të ndryshme të njohura si baza, dhe se këto katër baza – si një alfabet që përbëhet vetëm nga katër germa – përmbajnë projektet për të gjitha molekulat organike duhet t’i prodhojë që trupi. Ata pohojnë se këto komponente nuk janë vendosur në mënyrë të rastësishme, por në përputhje me një informacion specifik, dhe se ky informacion më tej është i ndarë në gjene, dhe se çdo gjen është i koduar për detaje të ndryshme (për shembull, formula për insulinë, hormoni që merr sheqerin në gjak dhe e dërgon në qeliza). Megjithatë ata nuk e pranojnë se kjo enciklopedi sublime e informacionit brenda një molekule të vogël tërësisht shkatërron pretendimet e darvinistëve të evolucionit të rastit.
* Secili prej kromozomeve në bërthamë përmban gjenet që bartin gjithë informatat lidhur me një qenie njerëzore. Darvinistët nuk marrin parasysh asnjëherë që të gjitha organet në trupin e njeriut janë ndërtuar në përputhje me një plan gjenetik brenda qelizave. Për shembull, lëkura është e kontrolluar nga 2,559 gjene, truri nga 29,930 gjene, syri nga 1,794, gjëndrra e pështymës nga 186, zemra nga 6,216, gjoksi nga 4,001, dhe mushkëritë nga 11,581 gjene.

Organet në trupin e njeriut janë ndërtuar në kuadër të një plani të përshkruar nga gjenet në kromozome. Darvinistët nuk mendojnë kurrë se si trupi njerëzor kontrollohet me anë të një plani dhe inteligjencës së koduar në gjene.

1. Hücre
2. Kromozon

* Darvinistët nuk e vlerësojnë që proteinat përbëhen vetëm nga 20 prej më shumë se 200 aminoacideve në natyrë dhe kurrë nuk mund të japin shpjegim për një përzgjidhje të tillë inteligjente.

* Darvinistët nuk kuptojnë se si format që marrin proteinat, thelbësore për jetën, kryesisht përcaktohen nga sekuenca e amino acideve që përbëjnë këto proteina. Nëse një amino acid i vetëm nuk arrin të lidhet me atë pasues në sekuencën e saktë, proteina do të humbas të gjitha funksionet e saj. Aminoacidet që përbëjnë proteinat ia dalin të arrijnë në vendin e saktë në çdo kohë.

* Darvinistët nuk kuptojnë se për të ndodhur prodhimi i proteinave, krahët e molekulës së ADN-së në formë të parmakëve të shkallëve duhet të jenë të hapur. Gjatë procesit të ndarjes që kryhet nga enzima ARN polimerazë, një enzimë e veçantë pengon fërkimin duke u mbajtur në të dy skajet e spirales. Enzimat e tjera të veçanta ndalojnë spiralet që të mos rrotullohen rreth vetes, dhe kjo tendencë ekziston në çdo fazë të këtij procesi, i cili përfshin një numër të madh të enzimeve.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë që është e pamundur që një proteinë të shfaqet spontanisht në ujë me baltë, që të tjerat të shfaqen pas saj, dhe që këto të kombinohen për të sjellë në jetë një qelizë të gjallë.

Është turp që duhet të mjaftohemi me pak fakte konkrete kur bëhet fjalë për origjinën e jetës. Edhe në qoftë se kemi njohuri të kufizuara se kur dhe ku u shfaq së pari jeta në Tokë, ne ende jemi të padijshëm për mënyrën se si u zhvillua procesi në fjalë dhe se si, në mungesë të jetës, një masë kimike u bashkua disi dhe u shndërrua në qelizën e parë të gjallë.6 Revista ("Shkenca dhe Teknologjia") Cumhuriyet

* Darvinistët nuk kuptojnë asnjëherë se një "germë" që është e koduar gabimisht në cilëndo prej shkallëve në ADN mund të çojë në pasoja të tmerrshme. Prandaj është e pamundur që të jepet shpjegim për këtë kodim në aspektin e rastësisë.

As edhe një proteinë e vetme nuk mund të formohet rastësisht. Darvinistët nuk janë në gjendje të shpjegojnë se si materiali ndërtimor i jetës mund të jetë shfaqur me anë të evolucionit.

* Edhe nëse supozojmë një mjedis në të cilin të gjitha nukleotidet e nevojshme janë të pranishme dhe të gjitha molekulat komplekse dhe enzimat e nevojshme që këto të lidhen me njëra-tjetrën janë të gatshme, gjasat që këto nukleotide të kombinohen në mënyrën e dëshiruar është 1 në 10600, që matematikisht është baraz me zero.

* Siç është vërtetuar shkencërisht, është e pamundur që një gjen i vetëm nga 200.000 gjene që përbëjnë ADN-në të formohet rastësisht, lëre më e tërë molekula e ADN-së me miliona shkallë të saj.

* Darvinistët nuk kuptojnë se me stacionet e saj për prodhimin e energjisë – fabrikat që prodhojnë enzimet dhe hormonet e domosdoshme për jetën, një bazë të dhënash në të cilën regjistrohen të gjitha të dhënat në lidhje me produktet që duhet prodhuar, sistemet komplekse të transportimi dhe tubacionet për bartjen e lëndëve të para dhe produkteve nga një rajon në tjetrin, dhe me laboratorin e saj shumë të zhvilluar për t’i zbërthyer lëndët e para që vijnë nga jashtë në komponente të dobishme, qeliza duket si një mrekulli e krijimit tejet e përsosur për të lënë çfarëdo hapësire ​​për zhvillimin e rastësishëm.

* Duke pretenduar se jeta evoluoi si rezultat i mutacioneve, darvinistët nuk kuptojnë kurrë se 99% e mutacioneve janë të dëmshme.

Është pothuajse e sigurtë që një ndryshim i rastësishëm në sistemin shumë të integruar të proceseve kimike të cilat përbëjnë jetën do ta dëmtojë atë pikërisht ashtu siç nuk ka gjasa që një shkëmbim i rastit i lidhjeve në një televizor të përmirësojë fotografinë e tij.7James F. Crow, ekspert për rrezatim dhe mutacion
Murray Eden, profesor i inxhinierisë elektrike në MIT paraqiti një letër lidhur me "Pamjaftueshmërinë e evolucionit neo-darvinian si teori shkencore." Eden deklaroi se nëse nevojiten vetëm gjashtë mutacione për të sjellë një ndryshim të përshtatshëm, kjo do të ndodhte rastësisht një herë në një miliardë vjet, ndërsa nëse do të ishin të përfshira dy duzina gjenesh, kjo do të kërkonte 10 miliardë vjet, që është kohë shumë më e gjatë se mosha e tokës.8Gordon Rattray Taylor, shkrimtar shkencor britanik

* Duke pretenduar se jeta u shfaq si rezultat i rastësisë së verbër, darvinistët nuk kuptojnë kurrë se gjasat për formimin e rastësishëm të një molekule të vetme të proteinës ​​me madhësi mesatare janë 1 në 10300.

Dhe shanset për formimin e rastësishëm të një proteine ​​funksionale janë 1 në 10950
* Me analizimin e këtyre probabiliteteve, darvinistët nuk kuptojnë kurrë se probabilitetet më të vogla se 1 në 1050 janë matematikisht të pamundura.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se qeliza, për të cilën ata pohojnë se erdhi në ekzistencë rastësisht dhe e cila, duke pasur parasysh gjendjen e teknologjisë së shekullit të 19-të, që ata e konsideruan si një tullumbace të mbushur me ujë, ka një strukturë aq komplekse sa ajo e Qytetit të Nju Jorkut.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se stacioni i energjisë i njohur si mitokondria brenda qelizës, vetë jo më e madhe se 1/100 milimetër, është shumë më komplekse se një rafineri nafte ose stacion hidroelektrik.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë që një molekulë identike e ADN-së ekziston në çdo 100 trilion qeliza që përbëjnë trupin e njeriut dhe përmban të dhëna të mjaftueshme për të mbushur 1 milion faqe enciklopedie. Darvinistët thonë se ato erdhën në ekzistencë si rezultat i rastësive të verbëra.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si atomet pa vetëdije që përbëjnë ADN-në përcaktojnë specializimin e qelizave në sy, flokë, eshtra, lëkurë, stomak dhe në fusha/sfera të tjera.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se sasia e informacionit në ADN-në e një bakterie të vetme është e barabartë me 20 romane me 100.000 fjalë secila.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si molekulat marrin vendime sikur të ishin subjekte të ndërgjegjshme, angazhohen në ndarjen e punës, dhe kryejnë të gjitha detyrat e tyre në një mënyrë tejet ekonomike.

Darvinistët kurrë nuk mendojnë për këto fjalë të biologut të famshëm molekular Profesor Michael Denton: Në sipërfaqen e qelizës do të shihnim me miliona hapje, si dritaret anësore të një anije kozmike ​​të pafund, që hapen dhe mbyllen për të lejuar një rrjedhë të vazhdueshme të materieve të hyjnë dhe të dalin. Po të hynim në një nga këto hapje, do të gjindeshim në një botë të një teknologjie supreme dhe të një kompleksiteti hutues. . . .9

Një nga fazat më të vështira të evolucionit për t'u shpjeguar është të shpjegohet në mënyrë shkencore se si u zhvilluan organelet dhe qelizat komplekse nga këto krijesa primitive. Nuk është gjetur asnjë formë kalimtare ndërmjet këtyre dy formave. Krijesat njëqelizore dhe shumëqelizore bartin gjithë këtë strukturë të komplikuar, dhe nuk është gjetur ende asnjë krijesë ose grup me organele me një ndërtim të thjeshtë në çfarëdo mënyre qoftë, ose të cilat janë më primitive. Me fjalë të tjera, organelet e përparuara janë zhvilluar ashtu siç janë. Ato nuk kanë forma të thjeshta dhe primitive.10 Prof. Dr. Ali Demirsoy

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si qelizat e pavetëdije të gjakut mund të kryejnë funksione të tilla vitale si përjashtimin nga trupi të substancave të dëmshme, si dioksidit të karbonit dhe uresë, duke bërë dallimin në mes të mbeturinave dhe substancave të dobishme në gjak dhe duke i bartur ato në destinacionet e tyre të sakta.

Darvinistët nuk janë në gjendje të japin shpjegim se si ka mundur të krijohet rastësisht nga ndarja e një qelize të vetme një qenie njerëzore që sheh, dëgjon dhe ndien.

A nuk ishte ai një pikë sperme e hedhur,
Pastaj gjak i ngjizur, të cilin
Ai krijoi dhe i dha formë?
(Sure Kijame, 37-38)

* Darvinistët kurrë nuk japin shpjegim për mënyrën se si albumina e molekulës, njëra prej proteinave transportuese në gjak, mund të dallojë në mes të yndyrave, toksineve, drogave dhe lëndëve ushqyese.

* Darvinistët nuk mund të shpjegojnë se si albumina, një molekulë e pavetëdijshme, njeh, mëlçinë, fshikëzën e tëmthit dhe stomakun, dhe gjithmonë depoziton substancat që i bart në vendin e duhur, në sasitë e duhura, pa bërë asnjëherë gabim.

* Darvinistët shpërfillin mënyrën se si trupat e huaj si viruset apo bakteriet që hyjnë në trup neutralizohen nga antitrupat dhe leukocitet.

* Darvinistët asnjëherë nuk kuptojnë se kur ndodhë kopjimi gjenetik me një qelizë të marrë nga një kafshë, asgjë e re nuk krijohet gjatë këtij procesi, dhe se kjo është në të vërtetë provë e krijimit.

* Kur ata thonë se gjithçka përbëhet prej materies, darvinistët nuk kuptojnë se informacioniqë gjinden në ADN nuk është materie.

* Ata nuk kuptojnë kurrë se gjasat që 2,000 proteinat në vetëm një baktere shumë të thjeshtë të shfaqen rastësisht janë 1 në 1040.000, që është e pamundur.11

* Darvinistët dështojnë të marrin në konsideratë se proteina citokrom-C ka një sekuencë të veçantë të amino acideve, dhe se gjasat që kjo të ndodhë rastësisht janë edhe më të vogla se ajo që një majmun të shkruaj historinë e njerëzimit, pa bërë asnjë gabim të vetëm.12

* Duke pretenduar se çdo gjë është formuar rastësisht, darvinistët nuk pranojnë kurrë se madje edhe informacioni në ADN ende nuk është zgjidhur plotësisht nga shkencëtarët.

* ADN-ja, baza e të dhënave e qelizës, funksionon pikërisht si një qendër planifikimi, duke marrë përgjegjësitë e një numri të madh të artistëve ekspertë, shkencëtarëve, arkitektëve, inxhinierëve, botanistëve, projektuesve të enterierit, piktorëve, mjekëve, dhe shumë më tepër.
A ka pasur "përparim" në evolucion? A janë bimët dhe kafshët e kohës së fundit më të përparuara se paraardhësit e tyre, ose, të paktën, më komplekse? Mjerisht, jo. Natyrisht është e vërtetë se një baktere është një krijesë më e thjeshtë se një kazuar ose një elefant, në aspektin se ka më pak pjesë lëvizëse, por ADN-ja e saj është e pajisur në mënyrë të pasur si ajo e një elefanti, dhe ajo funksionon po ashtu në kushtet e veta si çdo kurrizor. Mund të thuhet madje se disa baktere e bëjnë punën e tyre shumë më mirë se çdo kafshë tjetër, pasi ato mund të pretendojnë një linjë të pashkëputur të prejardhjes ​​që mund të gjurmohet për 3 miliardë vjet, ndërsa çdo formë tjetër e njohur e jetës ose ka vdekur tashmë ose është programuar të vdes.13Richard Ellis, biolog evolucionist dhe detar

1. Sitokrom C

* Darvinistët nuk pyeten kurrë se si proteinat mund të dijnë funksione të tilla vitale si replikimin e ADN-së, prodhimin e informacionit dhe ndarjen qelizore.

* Darvinistët thonë se proteinat erdhën në ekzistencë rastësisht, dhe edhe pse pa ndonjë vetëdije apo inteligjencë, mund të ndërtojnë të gjitha komponentet kimike të qelizës duke punuar si ekip, të ndajnë qelizën, kur është e nevojshme dhe të ristrukturojnë këto komponente të vogla si komponime kimike të thjeshta për përdorim të mëvonshëm.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë që për të funksionuar proteinat e panumërta të përfshira në procesin e shikimit, ato duhet të kenë strukturën e duhur molekulare, të cilat nuk mund të kenë ardhur në jetë rastësisht.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si molekulat në qelizat e konës së retinës bashkohen për të formuar proteinat që e bëjnë të mundur shikimin me ngjyra, e as se si ndodhë që këto proteina kanë ndarë të njëjtën strukturë dhe kanë funksionuar në mënyrë të përsosur në të gjitha qeniet njerëzore që kanë jetuar ndonjëherë gjatë miliona viteve .

* Duke pretenduar se molekulat erdhën në ekzistencë rastësisht, darvinistët asnjëherë nuk shpjegojnë se si mund t’i kenë dhënë ato jetë melaninës së proteinës që mbron syrin nga rrezet e dëmshme ultravjollcë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se proteinat, që përbëhen prej vetëm 20 prej më shumë se 200 aminoacideve në natyrë, nuk mund të japin shpjegim për një përzgjedhje të tillë inteligjente.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se as edhe një amino acid i vetëm i djathtë nuk mund të gjendet në organizmat e gjallë, e as se si një përzgjedhje e tillë inteligjente mund të ketë ardhur në ekzistencë.

Evolucioni molekular është duke u pranuar si metodë më superiore ndaj paleontologjisë për zbulimin e lidhjeve evolutive. Si evolucionist molekular, do të duhej të isha i ngazëllyer. Në vend të kësaj, fakti se ekzistojnë shumë përjashtime në progresionin e rregullt të specieve siç përcaktohet me përkatësitë molekulare duket alarmues: aq shumë, në fakt, sa  që unë mendoj se kapriçet, mund të bartin mesazhin më të rëndësishëm.14Christian Schwabe, Profesor i Biokimisë dhe Biologjisë Molekulare në Universitetin e Karolinës së Jugut

Amino ac­idet paraqiten në dy forma në natyrë, të djathta dhe të majta. Por amino acidet që ndërtojnë proteinat duhet të jenë të majta. Darvinistët nuk mendojnë kurrë se si një përzgjedhje kaq e kujdesshme nuk mund të jetë kurrë rezultat i proceseve të pandërgjegjshme.

Ami­no ac­idi i majtë
Amino acidi i djathtë

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si 20 nga më shumë se 200 aminoacidet në natyrë duhet të zgjidhen me saktësi, në mënyrë që të formojnë proteina, pse janë të gjitha ato të majta dhe në sekuencën e duhur, e as se si kjo përzgjedhje inteligjente mund të ketë ardhur në ekzistencë.

* Shanset që proteinat të burojnë nga aminoacidet e majta janë vetëm 1 në 10210,  mundësia që të ndodh kjo është realisht zero dhe kjo nuk mund të ketë ndodhur rastësisht.

* Darvinistët nuk arsyetojnë kurrë se si aminoacidet, që përbëhen nga atomet pa vetëdije, pa aftësinë për të parë apo dëgjuar, janë të afta të formojnë proteinat, të cilat janë thelbësore për jetën dhe kanë strukturat më të përsosura.

* Darvinistët thonë se amino acidet erdhën në ekzistencë rastësisht, e megjithatë dinë se si të marrin rendin e saktë për çdo proteinë dhe veprojnë kështu në mënyrë të pagabuar.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si atomet në molekulën e vockël të proteinës janë të radhitura sipas një projekti dhe projektimi, se si përthyhen dhe lakohen në përputhje me rrethanat, dhe se si është përcaktuar kjo strukturë e veçantë për çdo proteinë.

* Darvinistët nuk shpjegojnë asnjëherë se pse qeliza nervore – që ata pretendojnë që erdhën në ekzistencë si rezultat i rastësive të verbëra, duhet të ndiejnë nevojë për të shndërruar një aromë në një sinjal elektrik.

* Darvinistët nuk shpjegojnë asnjëherë se si trupi mund të ndalojë prodhimin kur rritet niveli i hekurit, se si është në gjendje të sillet në një mënyrë dukshëm inteligjente, e cila nuk mund të shpjegohet kurrë përmes teorisë së evolucionit në asnjë mënyrë.

Anash mund të shihet një zinxhir amino acidesh me një zinxhir anësor. Nëse ndonjëri prej amino acideve në zinxhir do të mungonte apo të ndërronte vend, kjo molekulë e proteinës nuk do të funksiononte. Për këtë arsye, ky zinxhir është definitivisht rezultat i një plani, jo i rastësisë.

Nga qeliza e parë që u ngjiz në supën fillestare deri tek kompleksitetet madhështore të Homo sapiensit, evolucioni i jetës, siç e njohin të gjithë, ka qenë një udhëtim i gjatë drejt kompleksitetit më të madh. Shqetësimi i vetëm është ai që të gjithë e dinë. . . se nuk ka prova se kjo është e vërtetë.15Lori Oliwenstein, një prej redaktorëve të lartë të revistës Discover

* Darvinistët nuk japin shpjegim asnjëherë se si mund të formohej rastësisht një proteinë në ujë me baltë, se si një proteinë e dytë u bashkua me të parën, dhe pastaj një e tretë, ose se si vazhdoi i gjithë ky sistem i pamundur. Është e pamundur që të gjitha ato të bashkohen rastësisht, të bëhen të gjalla dhe të krijojnë një qelizë.

1.Balta
2.Koha
3.Rasti
4.Dukuritë Natyrore
5.E Ashtuquajtur

Sipas formulës së ashtuquajtur darviniste, balta + koha + rastësia + dukuritë natyrore krijuan gjallesat, shkencëtarët, teknologjinë dhe të gjitha qytetërimet. Kjo logjikë darviniste është tej mase primitive dhe sipërfaqësore. Pasi që darvinistët janë të etur të ruajnë këtë logjikë sipërfaqësore, ata nuk janë të gatshëm të mendojnë për sistemet komplekse dhe mrekullitë.

* Darvinistët nuk mund të shpjegojnë kurrë se si erdhi në ekzistencë bërthama në qelizë, për të cilën pretendojnë të jetë formuar si rezultat i proceseve të rastësisë. Dhe, edhe nëse kjo ka ndodhur, si u bë ajo një qenie e gjallë?

* Darvinistët nuk japin asnjëherë shpjegim se si qelizat e pandërgjegjshme embrionale vendosin të bashkohen nga një gjendje e shpërndarë, se si bashkohen ato dhe formojnë vena shumë të forta, nëpër të cilat kurrë nuk pikon gjaku.

Enzime të panumërta duhet të jenë të pranishme për përsëritjen e ADN-së, dHE ADn-ja duhet të ekzistojë në mënyrë që enzimet të prodhohen. Është e pamundur të jepet një shpjegim për këtë me anë të ev­o­lucionit.

1 Enzima topoizomeraz e ADN-së
2 Spiralja origjinale e ADN-së
3 Helikaza e en­zimës
4 Polimeraza e en­zimës
5 Ligaza e en­zimës

Polimeraza e en­zimës

* Darvinistët kurrë nuk japin shpjegim se si mbyllet automatikisht laringu gjatë aktit të gëlltitjes, duke e ndaluar ushqimin dhe ujin të hyjnë në mushkëri, dhe se si pas gëlltitjes, valvula hapet përsëri për të lejuar qarkullimin e ajrit. Është e pamundur që një sistem i tillë të lind rastësisht.

* Darvinistët nuk japin shpjegim kurrë për pështymën, zakonisht të konsideruar si një sekrecion shumë i thjeshtë, por që në të vërtetë përmban një ekuilibër shumë të ndjeshëm të komponenteve kimike. Molekulat treten në pështymë dhe ngjiten në receptorët e mbaresave nervore të shijes në gjuhë, dhe vetëm në këtë mënyrë ne jemi në gjendje të shijojmë atë që hamë.

* Darvinistët nuk e kuptojnë kurrë se nuk ka gabime në formën ose strukturën e ndonjërës prej proteinave brenda 200 apo më shumë llojeve të qelizave në trupin tonë. Çdo proteinë e di se si t’i kryej detyrat e saj në mënyrë të përsosur, dhe se kjo nuk mund të jetë kurrë rezultat i rastësisë.

Secila klasë në nivelin molekular është unike, e izoluar dhe nuk është e lidhur me ndërmjetës. Kështu, molekulat, njësoj sikurse fosilet kanë dështuar të sigurojnë ndërmjetësit e pakapshëm të kërkuar aq gjatë nga biologjia evolucioniste. . .. Në nivel molekular asnjë organizëm nuk është "i vjetër" ose "primitiv" ose "i përparuar" në krahasim me të afërmit e tij. . . . Nuk ka dyshim se po të kishte qenë kjo dëshmi molekulare në dispozicion një shekull më parë. . . ideja e evolucionit organik mund të mos pranohej kurrë."16 Michael Denton, biolog molekular

* Darvinistët asnjëherë nuk kuptojnë se si, kur trupi ka nevojë për ndonjë proteinë të veçantë, disa lajmëtarë – proteinat vetë – dinë saktë ku të shkojnë, në mënyrë në dukje të vetëdijshme, mund të gjejnë destinacionin përkatës në trup, dhe ia arrijnë të transmetojnë mesazhin e tyre në mënyrë të saktë.

* Darvinistët thonë se qelizat në trupin e njeriut erdhën në ekzistencë rastësisht. Ato janë të pavetëdijshme për vendndodhjen e njëra-tjetrës, por prapseprap janë në gjendje të vendosin komunikim me anë të hormoneve me vetë strukturat e tyre të jashtëzakonshme kimike.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se sa krejtësisht e pamundur është që polimeraza e enzimës së ARN-së të posedojë vetëdije për të zgjidhur informacionin e duhur nga ADN-ja për të parandaluar ndonjë ndërprerje të aktiviteteve në qelizë. Si mund të mbijetojë qeliza si rezultat i ngjarjeve të pandërgjegjshme të rastit?
* Darvinistët nuk e vlerësojnë kurrë se si polimeraza e enzimës së ARN-së zgjedh nga radhët e 3 miliard shkronjave të përfshira në molekulën e jashtëzakonshme të ADN-së, dhe kurrë nuk bën gabim në krijimin e proteinës së duhur.

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se për të ndodhur prodhimi i proteinave, krahët në formë të shkallës të molekulës së ADN-së duhet të jenë të hapura. Gjatë procesit të ndarjes të kryer nga polimeraza e enzimës së ARN-së, një enzimë tjetër e veçantë pengon fërkimin duke u mbajtur mbi të dyja skajet e spirales. Enzimat e tjera parandalojnë spiralet për të mos u përdredhur rreth vetes, dhe ka vetëdije në çdo fazë të këtij procesi, që përfshin një numër të madh të enzimeve.

* Darvinistët nuk marrin parasysh kurrë se enzimet janë të nevojshme për replikimin e ADN-së, dhe që enzimave gjithashtu u duhet ADN-ja në mënyrë që të prodhohen. Për këtë arsye, të dyja duhet të jenë të pranishme në të njëjtin vend – por kjo është e pamundur, sipas pretendimit të Darvinit për evolucion gradual të bazuar në rastësi.

Është jashtëzakonisht e pamundur që proteinat dhe acidet nukleike [ARN dhe ADN], të cilat, të dyja, janë komplekse për nga struktura të jenë krijuar vetvetiu në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Megjithatë, duket gjithashtu e pamundur që ta kemi njërën pa tjetrën. Dhe kështu, në shikim të parë, njeriut i duhet të vijë në përfundimin se jeta nuk mund të jetë krijuar, në të vërtetë, me anë të mjeteve kimike.17Dr. Leslie Orgel, mikrobiolog evolucionist

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si çdo enzimë në trupin e njeriut e di se i duhet të shkojë në vendin përkatës.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si proteinat e sapo-prodhuara përdorin motorët e ndryshëm molekular për të lëvizur brenda qelizës. Disa nga këto u bashkëngjiten proteinave dhe i bartin ato në destinacionet e tyre, pa ndodhur asnjëherë ndonjë konfuzion në lidhje me atë destinacion.

"Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız, O, doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan herşeyin de Rabbidir" dedi.
(Şuara Suresi, 28)

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si insulina e proteinës udhëzon trupin për të ruajtur sheqerin e tepërt në mënyrë që të ruhet sasi e mjaftueshme e sheqerit në gjak. Përndryshe përfundimi do të ishte vdekja, kur nevojat e qelizave nuk do të plotësoheshin.

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se adrenalina e hormonit mund të njihet nga qelizat e muskulit, zemrës dhe të kockave vetëm kur ka strukturën e duhur. Atëherë mund të stimulojë funksione brenda këtyre qelizave dhe në këtë mënyrë të mbrojë trupin ndaj streseve fizike.

* Darvinistët nuk tregojnë kurrë se për të sintetizuar proteinat, rreth 300 makromolekula që përbëhen prej më shumë se 80 ribozomeve, më shumë se 20 të dërguar të amino acideve, më shumë se një duzinë e enzimave ndihmëse, më shumë se 100 enzima të cilat kryejnë funksionet e fundit dhe më shumë se 40 molekula të ARN-së punojnë së bashku në qelizë në koordinim të plotë.

Darvinistët nuk i marrin parasysh cilësitë e jashtëzakonshme dhe sjelljen që shfaqin qeniet e gjalla

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se peshku shpatë nuk ka aftësi për të shpikur shkopthin e gjatë që zgjatet nga koka e tij që ai përdor për gjueti. Një pajisje e tillë nuk mund të ketë ardhur rastësisht në jetë, e megjithatë ky shkopth është thelbësor për mbijetesën e peshkut shpatë.

* Darvinistët nuk vlerësojnë vetëflijimin që shfaqin pinguinët që jetojnë në Polin e Jugut, në një mjedis të mbuluar me akull dhe ku temperaturat bien deri në – 40 gradë dhe shpejtësia e erës arrin 100 kilometra (62 milje) në orë. Ata ngrohin vezët e tyre pa ngrënë asgjë për katër muaj.

Mënyra se si pinguinët mund të mbijetojnë për katër muaj pa ngrënë asgjë derisa ngrohin vezët e tyre në temperatura -40 gradë
The ëay that pen­guins can sur­vive for four months ëith­out eat­ing any­thing ëhile hatch­ing their eggs at tem­per­a­tures of -40 de­grees ­Cen­ti­grade and ëith­stand­ing ëinds trav­el­ling at up to 100 km per hour is an in­stance of self-sac­ri­fice Darëinists pre­fer not to think about. There can be no ex­pla­na­tion of this in terms of the the­o­ry of ev­o­lu­tion.

* Darvinistët nuk pranojnë se rastësitë nuk mund të shpjegojnë kurrë se si bletët punëtore shkaktojnë vdekjen e tyre duke thumbuar armiqtë e tyre duke mbrojtur zgjoin e tyre, pa menduar asnjëherë për mbijetesën e tyre.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si krokodilët, dhëmbët e mprehtë të të cilëve copëtojnë prenë që kapin mund të bartin të vegjëlit e tyre në gojën e tyre, pa iu ndodhur kurrë asnjë dëm atyre.

* Darvinistët nuk marrin parasysh se si krahët e një pilivese që janë vetëm 1 / 3000 milimetër (1 / 118 e inçit) të trashë, kurrë nuk shqyhen gjatë fluturimit.

* Darvinistët nuk e vlerësojnë kurrë se si në sajë të dy palë krahëve diagonal në trupin e saj, një pilivesë mund të fluturojë 40 kilometra (24 milje) në orë – një shpejtësi e habitshme për insektet.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si xixëllonjat, ndriçimi i të cilave ata pretendojnë se është rezultat i zhvillimeve të rastit, arrijnë të prodhojnë dritën me një efikasitet njëqind për qind.

* Darvinistët nuk pyeten kurrë pse brumbulli bombardues, i cili prodhon armë kimike prej 100 gradësh në trupin e vet për përdorim kundër armiqve, kurrë nuk dëmtohet nga kjo materie gërryese kimike.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë pamundësinë që një flutur të sajoj idenë e imitimit në formën e një fletë të vyshkur për të maskuar më mirë veten, dhe ta shndërroj atë ide në një ndryshim në krahët e saj.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se perceptimet e aromës dhe sistemi i kujtesës së erërave i qenieve të gjalla janë një shembull i krijimit sublim dhe i rregullit të përsosur që shihet gjithandej në gjithësi. Ata nuk mund të japin kurrë shpjegim për këto sisteme të përsosura përmes fatit dhe rastësisë.

* Darvinistët nuk marrin parasysh kurrë se për të qenë në gjendje për të tjerrë rrjetën e saj, një merimangë ka nevojë të posedojë ekspertizën arkitekturale, aftësinë për të llogaritur, dhe një numër shumë të madh të detajeve të tilla si shpejtësia dhe pesha e presë së saj të mundshme. Është e palogjikshme të pohohet që një qenie pa inteligjencë mund të mësojë të gjitha këto aftësi me përpjekje dhe gabime.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se rastësia nuk mund të jap shpjegim kurrë për madhështinë e krijimeve të natyrës, sistemet e përsosura që ekzistojnë, dhe inteligjencën shkencore dhe artistike të pakrahasueshme që ato shfaqin.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si kanë mësuar elefantët dhe rinoqerontët të bëjnë banjo në baltë për të hequr parazitët në lëkurën e tyre, ose mënyrën se si ata i trajtojnë plagët me dhe të pasur me hi që përmban veçori antiseptike. Është e pamundur që kafshët të kenë dijeni për vetitë antiseptike të një substance në tokë. Të gjitha gjallesat në natyrë veprojnë sipas frymëzimit të All-llahut.

Tani jetëgjatësia e çdo gjëje është e shkurtër, edhe pse vlera e saj është e lartë dhe finesat e mjeshtërisë së saj janë më se të lartësuara dhe të bukura. Kjo nënkupton se çdo gjë është vetëm një shembull, një formë e një gjëje tjetër, që ka funksionin e tërheqjes së shikimit të klientit ndaj objektit autentik dhe origjinal. Duke qenë kështu, mund të thuhet se zbukurimet e larmishme të kësaj bote janë mostra të mirësive të Xhennetit, të përgatitura nga I Mëshirshmi dhe Mëshirëploti për robërit e Tij të dashur.18 Bediüzzaman Said Nursi

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë përkushtimin e ndërsjellë, besnikërinë dhe solidaritetin mes elefantëve. Një elefant i porsalindur mirëpritet me dashuri dhe afeksion. Altruizmi dhe bashkëpunimi në të gjitha qeniet e gjalla absolutisht hedh poshtë pretendimin se natyra është thjesht një fushëbetejë.

Krahët e pilivesës janë vetëm 1/3000 mm të trashë. Por ato nuk çjerren kurrë gjatë fluturimit.

* Darvinistët nuk e marrin në konsideratë kurrë se është krejtësisht e pamundur që albatrosët të fluturojnë 15.000 kilometra (9321 milje) në udhëtimet e tyre që zgjatin një muaj pa u ulur asnjëherë në tokë; që dallëndyshet të fluturojnë gjysëm herë rreth tokës në shtegtimet e tyre, që karkalecat të jenë në gjendje të fluturojnë në mizëri 3.000 kilometra (1864 milje), dhe që ngjalat të nisen në një udhëtim 6000 km (3728 milje) të gjatë, menjëherë pasi që lindin, po t’iu duhej të mësonin mënyrat për ta bërë këtë vetë.
* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si milingonat, që u mungon një inteligjencë ose përvojë matematike, e përdorin pozicionin e diellit për të gjetur rrugën e tyre.
* Darvinistët nuk e marrin parasysh kurrë se sytë e mizës përbëhen prej 8.000 qelizave, të ndara me nga 4.000 në secilin prej tyre, në anën e djathtë dhe të majtë të kokës së saj. Çdo qelizë përmban një thjerrëz që percepton një imazh nga një kënd pak më i ndryshëm, dhe se është e pamundur që ky sistem të ketë ardhur në jetë rastësisht.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si, kur ndërtojnë hojet e tyre, bletët përdorin saktësisht dy kënde 109 gradë 28 minuta dhe 70 gradë 32 minuta. Nuk ndodhë kurrë as edhe devijimi më i vogël nga këto. Hapjet e hojeve ngriten prej tyre për 13 gradë, duke e ndalur mjaltin që të mos rrjedh jashtë tyre. Të gjitha bletët në Tokë i dinë këto llogaritje dhe i zbatojnë ato me saktësi të përkryer.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si, pavarësisht nga ajo që gjithë jetën e saj e kalon nën ujë, merimanga e ujit nuk mund të thithë ajrin e tretur në ujë. Për të mbijetuar, ajo ngritet në sipërfaqe dhe papritmas zhytet përsëri poshtë për t’i përdorur flluskat që varen në këmbët e saj dhe pjesët e ndryshme në trupin e saj.

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se si proteinat fibroin në rrjetën e merimangës kanë një fleksibilitet të veçantë, i cili ndalon prenë e kapur në rrjetë të ikë dhe shton fuqinë e rrjetës. Kjo veçori nuk mund të shpjegohet në aspektin e rastësisë.

Darvinistët nuk janë në gjendje të japin shpjegim për ndërgjegjen me të cilën organizmat sikur ky në anën e majtë vendosin të maskohen për t’u mbrojtur prej armiqëve dhe preferojnë të mos mendojnë për këtë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se të gjitha bretkosat kanë sy të dhe qepalla të mëdha, dhe se shumica kanë një membranë të veçantë për të vajosur dhe pastruar sytë e tyre. Sytë e tyre janë të ndjeshëm ndaj dritës së kaltërt, duke ua bërë atyre të lehtë për të gjetur ujin, ndërsa janë në tokë të thatë. Përsëri, është e pamundur që këto karakteristika të kenë ardhur në jetë rastësisht.

* Duke pretenduar se jeta erdhi në ekzistencë si rezultat i përkimeve të rastit, darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si një dritë aq efikase sa ajo që prodhohet nga xixëllonjat – që prodhojnë sasi maksimale të dritës dhe nuk humbasin pothuajse aspak energji – ende nuk mund të riprodhohet artificialisht, pavarësisht nga hulumtimet shkencëtarëve me vite të tëra.

* Duke  pretenduar se jeta erdhi në ekzistencë si rezultat i përkimeve të rastit, darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si një dritë aq efikase si ajo që prodhohet nga xixëllonjat – që prodhojnë sasi maksimale të dritës dhe nuk humbasin pothuajse aspak energji – ende nuk mund të riprodhohet artificialisht, pavarësisht nga vite të tëra të hulumtimeve nga shkencëtarët.

* Darvinistët, duke pretenduar se sjellja inteligjente dhe altruizmi në gjallesa – të cilave ata iu referohen si "instinkte" – erdhi në ekzistencë rastësisht, nuk kuptojnë kurrë se ata nuk kanë asnjë shpjegim se si u shfaq së pari ky nocion i instiktit dhe si gjallesat e mbajtën atë gjallë gjatë gjeneratave.

* Duke pretenduar se të gjitha gjallesat në Tokë fituan tiparet e tyre nga një forcë imagjinare që ata i referohen si "nëna natyrë," darvinistët nuk kuptojnë kurrë se ky abstraksion të cilit ata i përshkruajnë status hyjnor në të vërtetë përbëhet prej gurëve, dheut, barit, pemëve dhe luleve dhe i mungon çfarëdo inteligjence apo ndërgjegje.
* Darvinistët, të cilët pohojnë se vetëm më të fortët mbijetojnë, nuk e kuptojnë kurrë se si luanët, të cilët mund të jenë aq të egër ndaj presë së tyre, mund të trajtojnë këlyshët e tyre me dashuri të madhe.

* Duke pretenduar se mënyra se si qeniet e gjalla janë në gjendje të trajtojnë çrregullimet e tyre është një tipar që u shfaq rastësisht, darvinistët kurrë nuk kuptojnë se si e di bricjapi Angora – pa përdorur metodën përpjekje dhe gabim dhe që han të gjitha barishtet përreth – se barishtja (rryelli) do të neutralizojë efektin e helmit, kur kafshohet nga një gjarpër.

* Duke pretenduar se një dinosauri iu rritën krahët ndërsa bënte përpjekje për të zënë miza, darvinistët nuk kuptojnë kurrë që miza tashmë e kishte të përsosur aftësinë e saj për sistemin e fluturimit me krahë në gjendje të rrahin 1.000 herë në sekondë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si mënyra që zogjtë fluturojnë në një formacion "V" për të kursyer energji nuk mund të shpjegohet me anë të rastësisë së verbër.* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se pinguinët, me një temperaturë të trupit prej 40oC, mund të përballojnë temperatura të jashtme prej -40oC duke e futur në përdorim një shtresë yndyre nën lëkurat e tyre. Në sajë të kësaj rezerve të posaçme, e cila nuk mund të ketë ardhur në ekzistencë rastësisht, ata janë të paprekur nga diferenca pasuese prej 80oC në temperaturë.

Të gjitha bletët në botë e dijnë që hojet duhet të ndërtohen sipas këndeve shumë të veçanata. Kjo vjen si një goditje e fortë ndaj darvinistëve, të cilët rastësinë e bëjnë hyjni.

* Darvinistët nuk janë në gjendje të shpjegojnë se si kolibri, zemra e të cilit rreh 500 deri në 1.200 herë në minutë gjatë ditës, nuk tejnxehet për shkak të rrahjes kaq të shpejtë të zemrës. Natën, ai bie në një gjendje si të letargjisë. Shpejtësia e zemrës së tij ngadalësohet dhe madje ndalon frymëmarrjen – kështu zogu pothuajse "dimëron" 365 herë në vit.

Nuk ka asnjë krijesë në tokë furnizimi i të cilës nuk është i garantuar nga Allahu.
Dhe Ai e din rrugën e saj dhe fatin përfundimtar.
Të gjitha janë të regjistruara në një Libër të qartë.
(Sure Hud, 6)

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si peshqit që jetojnë në ujë të akullt në pole ndodhi që të ketë një proteinë ​​që ul temperaturat e kristaleve të akullit në lëkurën e tyre në -20oC. Në sajë të kësaj proteine​​, ata mund të përdorin molekulat e oksigjenit në kristalet e akullit dhe kështu i shmangen ngrirjes.

Formacioni fluturues në formë të shkronjës V shpenzon më pak energji. Darvinistët nuk mund të japin shpjegim për ndërgjegjen këtu.

* Darvinistët kurrë nuk kuptojnë se si zogjtë që notojnë kanë një gjëndër vaji, ku bishti i tyre bashkohet me trupin. Ata janë në gjendje që me lehtësi të përdorin sqepat e tyre për të vajosur pendët e tyre për t'i mbajtur ato rezistente ndaj ujit.

* Darvinistët nuk vënë në dukje kurrë se lëngjet e tretjes në stomaqet e kafshëve që ushqehen me bimë janë të pamjaftueshme për të tretur këto substanca. Për këtë arsye, kafshë të tilla kanë baktere të posaçme në barkun e tyre për t’i zbërthyer këto ushqime ..

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si ndërron ngjyrën një kameleon për t’u bërë një me mjedisin e tij. Ai merr ngjyrë të njëjtë edhe në qoftë se nuk mund ta shohë mjedisin që e rrethon dhe rasti nuk mund të pajis një kafshë me aftësinë për të ndryshuar ngjyrën e saj për qëllime mbrojtëse.

* Darvinistët kurrë nuk vlerësojmë se si cikli i azotit, që e bën jetën në tokë të mundur, arrihet nga bakteret aq të vogla sa që mund të shihen vetëm nën mikroskop.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si helmi që prodhohet nga bakteret që jetojnë në zorrët e peshkut që fryhet shtrihen aq sa muskujt e tij, por nuk dëmtojnë vetë peshkun dhe thjesht e mbron atë kundër grabitqarëve.

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se një numër i madh i gjallesave, të cilat ata pohojnë kanë ardhur në jetë rastësisht, përdorin maskimin për t’u mbrojtur. Me këto tipare të dhuruara nga Allahu, ato kanë mbijetuar deri në ditët e sotme.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se logjika e tyre nuk mund jap shpjegim për dashurinë dhe mbrojtjen që nënat e shumë specieve ua dhurojnë pasardhësve të tyre.

Nuk ekziston asnjë rastësi që ka fuqinë për të caktuar të rrahurat e zemrës së kolibrit dhe shpejtësinë me të cilën ata rrahin krahët.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se gjallesat kanë struktura shumë të përsosura dhe pa të meta që ato të jenë shfaqur rastësisht.
* Darvinistët nuk vlerësojnë kurrë cilësitë superiore të milingonave, të cilat jetojnë në koloni, që posedojnë një rrjet shumë të fuqishmëm të komunikimit, që prodhojnë dhe rezervojnë ushqim, i mbrojnë të vegjëlit e tyre në rast të ndonjë sulmi dhe luftojnë për të mbrojtur kolonitë e tyre.
* Darvinistët nuk e shpallin kurrë publikisht se kur ekzaminohet nën mikroskop, syri i një karavidhe i ngjan një cope letre grafike të përsosur, dhe se karavidhet shohin duke përdorur reflektimin, në vend të parimit të përthyerjes.
* Darvinistët nuk vënë në dukje kurrë se gjatë gjithë dimrit, bakteret në liqene zbërthejnë mbeturinat organike që fundosen në fundin e tyre dhe i shndërrojnë ato në minerale, duke përgatitur kështu materiet ushqyesve për natyrën për t’i përdorur përsëri në pranverë.

* Darvinistët nuk marrin parasysh kurrë se struktura e gjallesave është shumë e përsosur dhe komplekse për të ardhur në jetë rastësisht. Ata nuk e marrin kurrë parasysh se tri prej 23 specieve të zogjve të aftë për të mësuar të këndojnë (papagalli, kanarina dhe zogu insektgjuajtës) janë shumë të largët me njëri-tjetrin, sipas marrëdhënieve evolucioniste imagjinare familjare. Kjo i diskrediton plotësisht skenaret e tyre. Është mjaft e paarsyeshme të mendohet se aftësitë e tilla komplekse mund të mësohen rastësisht, madje nga një specie e vetme e shpendëve, e lëre më nga më shumë.

* Darvinistët dështojnë të marrin në konsideratë se përveç xixëllonjave, forma të ndryshme të jetës nënujore prodhojnë po ashtu dritën e vet, dhe se ato janë krejtësisht të ndryshme nga njëra-tjetra në aspektin e përdorimit të kësaj drite, kohëzgjatja dhe forma e saj. Struktura komplekse të afta për të prodhuar dritë në gjallesa pa i dëmtuar ato kurrë nuk mund të shfaqen si rezultat i rastësisë.

Nuk ka darvinist që mund të shpjegojë se si një gjë e gjallë, që gjoja ka ardhë në ekzistencë rastësisht, posedon inteligjencë që të maskohet për t’u mbrojtur prej armiqëve.

Darvinistët nuk pranojnë kurrë se bakteret, shumë të vogla për t'u parë me sy të lirë, kanë mekanizma në sipërfaqet e tyre që emetojnë dhe pranojnë sinjalet elektrike. Në sajë të këtyre mekanizmave, ato i transmetojnë informata njëra-tjetrës, dhe është e pamundur që një sjellje e tillë, që kërkon një mendje inteligjente, të ketë ardhur në ekzistencë rastësisht.

* Darvinistët nuk shpjegojnë se si ngjalat elektrike, të cilat jetojnë në ujë të përçueshëm dhe lëshojnë goditje elektrike mjaft të fuqishme sa për të mbytur një qenie njerëzore, ndërmarrin masa inteligjente për të mos u elektrizuar nga momenti që shkarkojnë energjinë e tyre elektrike në ujë.

* Darvinistët nuk e kuptojnë kurrë se si një grup i karkalecave të detit mund të trullosin prenë e tyre duke përdorur darat e tyre, duke prodhuar një zë të fortë më të lartë edhe se zhurma e një nëndetëse, e megjithatë ata vetë mbeten të paprekur nga ajo zhurmë.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si grenza të caktuara kanë mësuar të paralizojnë një larvë në vend se ta mbysin atë, në mënyrë që të mund të mbetet e freskët për të ushqyer pasardhësit e grenzës për një kohë të gjatë. Grenza femër ka nevojë për një njohuri pothuajse kirurgjikale në mënyrë që të administrojë saktësisht dozën e duhur të helmit në vendin e duhur, në mënyrë që të mos e mbyt larvën.

* Darvinistët nuk vlerësojnë kurrë vetëdijen e habitshme që shfaqet në algat detare mikroskopike një-qelizore, të njohura si diatome kur ato ndërtojnë guaska për vete të punuara nga silici, material ndërtimor i qelqit. Vetëm Allahu i Plotfuqishëm mund t’ua ketë mësuar këtë aftësi këtyre organizmave, të cilat janë shumë të vogla për t'u parë me sy të lirë.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si termitët e verbër të gjatë vetëm 1 deri 2 centimetra (0,393 deri 0,787 të një inçi) arrijnë të ndërtojnë qytete miniaturale me madhësi prej 4 deri 5 metra (157 deri 196 inç), disa prej të cilave nganjëherë mund të jenë të bashkuara, dhe se si ata shfaqin një nivel kaq të lartë të inteligjencës kolektive.

* Darvinistët kurrë nuk japin shpjegim për sistemin e përkryer të ventilimit të termitëve, dhomat e caktuara sipas funksionit (çerdhe, vende për klloçitje, dhoma mbretërore, zona bujqësore) të gjitha të ndërtuara nga insektet e verbëra të cilat ata pretendojnë se erdhën në ekzistencë rastësisht përmes proceseve natyrore.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si është vënë rregulli që shfaqet në kolonitë e përbëra prej miliona termitesh, se si çdo termit e di detyrën e vet, se si ata gjithmonë bashkëpunojnë së bashku, dhe se si asnjë mekanizëm evolutiv nuk mund të sjellë kurrë këtë në jetë.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se pasi që prania e më shumë se një mbreti apo mbretëreshe të mundshme në koloninë e termiteve do të çojë në kaos dhe rënie të disiplinës, termitet marrin masa gjithëpërfshirëse për të siguruar që ka vetëm një mbret dhe një mbretëreshë.

Gjithçka ka në qiej e në tokë i bën sexdhe vetëm All-llahut
me dëshirë ose me dhunë,
(i bëjnë sexhde) ëshë hijet e tyre në mëngjes e mbrëmje.
(Sure Ra’d, 15)

* Darvinistët nuk pranojnë se ashtu si riprodhohen bimët nga poleni, insektet janë polen-transportuesit, dhe se Allahu i ka krijuar insektet dhe bimët në bashkëveprim të plotë me nevojat e njëra-tjetrës.

* Duke pretenduar se një kafshë interesohet vetëm për interesat e saj, darvinistët nuk japin shpjegim kurrë për mënyrën se si një pinguin i reziston katër muaj të ftohtit dhe urisë për të mbrojtur vezën e vet, dhe se All-llahu frymëzon vetëflijim të tillë në qeniet e gjalla.

Parimi i katërt: Ju po ashtu do të kuptoni se stolitë e kësaj bote janë si mostra dhe forma të mirësive të ruajtura në Parajsë me mëshirën e të Mëshirshmit për ata që besojnë.19 Bediüzzaman Said Nursi

1- Një thithëlopë duke u fshehur pas gjetheve të vyshkura
2- Një flutur e gjelbërt midis gjetheve
3- Një karkalec midis gjetheve
4- Një merimangë që i gjason një lule, brenda lules
5- Një zog i bardhë në një sfond dëbore

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë kujdesin, përkushtimin dhe vetë-sakrificën që shfaqet prej prindërve të lejlekëve të porsalindur në xhunglat e Tajlandës. Ata i mbrojnë zogjët e tyre kundër të nxehtit përcëllues duke i strehuar ata nën krahët e tyre. Kjo sjellje nuk mund të shpjegohet përmes rastësisë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se faktorë të rastit nuk mund të shpjegojnë kurrë se si zogjët polar, të cilët nuk mund ta realizojnë qëllimin për të cilin shërben maskimi, përshtatin ngjyrën e pendëve të tyre për t'iu përshtatur ndryshimeve në mjedisin e tyre me kalimin e stinëve.

* Duke pretenduar se natyra përbëhet prej pak më shumë se nga konflikti dhe lufta – se gjallesat jetojnë jetë të egra, egoiste – darvinistët nuk janë në gjendje të shpjegojnë se si kafshët shtihen si të plagosura ose edhe japin jetën e tyre për të mbrojtur të vegjëlit e tyre, dhe shfaqin ndjenja të dashurisë dhe dhembshurisë.

Analogjia e motorit reaktiv sugjeronte se kafshët duhet të jenë monstruozitete qesharake të një improvizimi të vrazhdë, të rënduar me relike groteske të një antikiteti të arnuar. Si mund të pajtojmë këtë pritje të arsyeshme me hirin e frikshëm të gatopardit gjuetar, bukurinë aerodinamike të kësaj kafshe të shpejtë, vëmendjen e përpiktë ndaj detalit mashtrues të insektit gjethe?20 biolog evolucionist Richard Dawkins

* Darvinistët e dinë se syri i njeriut ka vetëm tre fotoreceptorë për t’i dalluar ngjyrat, por kurrë nuk e kuptojnë se karkaleci mantis ka 16 fotoreceptorë dhe mund të perceptojë edhe dritën ultravjollcë! Këto krijesa nuk mund të kenë ardhur në ekzistencë rastësisht.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se bletët punëtore ushqejnë larvat e porsalindura me kujdesin dhe vëmendjen më të madhe, deri në atë masë sa një larvë e vetme vizitohet rreth 10.000 herë nga bletët punëtore gjatë rritjes së saj. Rastësia kurrë nuk do të mund të bënte që ndonjë gjallesë ta bëjë këtë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si të gjitha larvat ushqehen në mënyra të ndryshme në kohë të ndryshme, dhe se si bletët u japin ushqim larvave të tyre sipas madhësisë që ato kanë arritur, dhe kurrë nuk bëjnë asnjë gabim në këtë drejtim.

1. Diatomet

* Darvinistët nuk mund të japin shpjegim pse larvat ndalojnë të hanë në ditën e shtatë, se si bletët punëtore mësuan të mbyllin hermetikisht hojet që përmbajnë larvat me një mbulesë në formë kube të lehtë prej dylli, se si larvat tjerrin një fshikëz rreth dhomës që përmban ato duke përdorur një substancë që prodhojnë vetë. Kështu ato kalojnë nëpër fazën pupale. Është thelbësore që të dyja, larvat dhe bletët punëtore, pa përjashtim, e dinë që e gjithë kjo duhet të ndodhë në ditën e shtatë.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se proteina e njohur si fibroin brenda fshikëzave të endura nga bletët ka veti të fuqishme antibakteriale, falë të cilës larvat janë të mbrojtura nga mikrobet.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si një larvë pa sy, krahë ose tru, që ende nuk e ka parë asnjëherë botën e jashtme dhe është e pavetëdijshme për kushtet në të cilat do të jetojë mund të prodhojë një formulë të veçantë që pengon bakteret.

* Darvinistët nuk mrekullohen kurrë për mënyrën se si, gjatë fazës pupale, krahët e bletës me strukturën e tyre të veçantë, sytë e përshtatur në mënyrë ideale për detyrat që do të kryejë, thumbi që do të përdorë kundër armiqve, gjëndrat e saj për prodhimin e dyllit, qimet e vogla që ndihmojnë në mbledhjen e polenit – thënë shkurt, të gjitha sistemet e trupit të saj, do të zhvillohen në mënyrë të përkryer dhe se si në fund të tri javëve, bleta e rritur është përfundimisht e gatshme për të dalur nga dhoma.

Termitet, forma të vockla jete, ndërtojnë fole vigane. Anash mund të shihet një prerje e tërthortë e një pirgu dheu të termiteve.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si, edhe pse janë të ndara të gjitha me qindra kilometra, bletët në të gjithë botën ndërtojnë hoje saktësisht të njëjta, mbledhin mjaltë në të njëjtën mënyrë, kanë të njëjtat sisteme të komunikimeve dhe të ndërtimit të kolonive dhe ndajnë të njëjtën ndarje të punës. Si mund të këtë ndodhur kjo ndonjëherë rastësisht?
* Darvinistët nuk vlerësojnë kurrë se si kolibrat janë në gjendje të kalojnë Gjirin e Meksikës (1500 kilometra, ose 932 milje) me më pak se 10 gram (0,0220 pound) karburant.
* Darvinistët nuk mrekullohen me ajrin e kondicionuar dhe sistemet e ventilimit në foletë e termiteve, aq të përsosur në aspektin e pajisjeve dhe të konsumit të energjisë. Qeniet e gjalla nuk mund të fitojnë kurrsesi një aftësi kaq sublime arkitekturale rastësisht.
* Darvinistët janë krejtësisht në humbje për të shpjeguar se si peshqit dhe bretkosat polare kthehen në jetë pasi që lënë veten të ngrijnë më rastin e kushteve të papërshtatshme klimatike. E megjithatë, ata kurrë nuk vuajnë ndonjë dëm gjatë gjallërimit të ndërprerë të tyre.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se është Allahu i Plotfuqishëm i Cili frymëzon bletët, breshkat dhe zogjtë me aftësinë për të bërë udhëtimet e tyre shumë të gjata.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se nëpërmjet fotosintezës, gjethet prodhojnë 300 miliardë ton sheqer në vit, dhe se një proces i tillë nuk mund të kryhet as edhe në kushte laboratorike.

* Darvinistët nuk pyeten kurrë se si specia e mizës Ornia ochrea mund të identifikojë burimin e tingujve më mirë se çdo gjallesë tjetër, pavarësisht nga ajo se hapësira në mes të veshëve të saj nuk është më e madhe se një milimetër e gjysmë. Një aftësi e tillë e jashtëzakonshme nuk mund të lind rastësisht. Me të gjitha karakteristikat e saj, kjo mizë e vogël shfaq mjeshtërinë sublime krijuese të Allahut të Plotfuqishëm.

Allahu i ka krijuar insektet dhe bimët në harmoni të plotë me njëra tjetrën. Insektet e sigurojnë ushqimin nga nektari i bimëve, ndërsa bimët polenizohen nga insektet. Darvinistët nuk kanë shpjegim logjik lidhur me krijimin e kësaj harmonie.

Një rrymë tiranike që ka lindur nga Filozofia Natyraliste dhe Materialiste gradualisht do të bëhet e fuqishme dhe do të përhapet në Fundin e Kohës me anë të filozofisë materialiste, duke arritur një shkallë të tillë sa të mohojë Allahun. . . Pjesëtarët e asaj rryme, që e mohojnë Allahun, secili i atribuon fetari shpirtit të tij si një Nimrod i vogël. Dhe më i madhi prej tyre, Dexhalli, i cili do të vijë për t’i udhëhequr ata, do të shfaqë mrekulli mbresëlënëse, një lloj spiritualizmi dhe hipnoze; ai do të shkojë edhe më larg, dhe duke imagjinuar që sundimi i tij tiranik, sipërfaqësor të jetë një lloj fetarie, ai do të shpallë hyjninë e tij. . . ."21

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se këpurdhat e mykut, këpurdha njëqelizore që përdoren për prodhimin e ilaçeve, nuk kanë mundur kurrë të vijnë në ekzistencë rastësisht, por janë krijuar nga Allahu.

* Darvinistët thonë se të gjitha format e jetës në Tokë kanë evoluar. Ata kurrë nuk e kuptojnë se likenet, produkt i simbiozës së algave dhe këpurdhave që jetojnë së bashku, nuk mund të jenë bashkuar rastësisht.

* Darvinistët nuk e kuptojnë mungesën e logjikës në pretendimin se bimët mishngrënëse, të cilat mbyllin gjethet e tyre për t’i zënë në kurthë insektet që zbresin në to, edhe pse ato nuk kanë sisteme të muskujve, dhe të cilat prodhojnë enzime për të tretur insektet që i zënë, por nuk kanë vetëdije, u shfaqën si rezultat i ngjarjeve natyrore.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si ndodhi që rosat të jenë në gjendje të pluskojnë mbi sipërfaqen e ujit, se si trupat e tyre kanë qese ajri si balona miniatural, që ato i zbrazin këto qese për t’u zhytur nën sipërfaqe. Allahu ua ka dhuruar këto karakteristika rosave.

Vetë-flijimi që shfaqin kafshët për të mbrojtur të vegjëlit e tyre nuk mund të shpjegohet nga asnjë darvinist; sepse është e pamundur që një ndërgjegje e tillë të shfaqet rastësisht.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se një gjysmë akër toke bujqësore përmban disa tonë baktere dhe 1 ton (2,205 paund) këpurdha, 100 kilogram (220 paund) forma një-qelizore të jetës protozoare, rreth 50 kilogram (110 paund) tharm dhe sasi të njëjtë të algave, se secili prej këtyre komponentëve shumë të ndërlikuar është jashtëzakonisht i dobishëm për tokën në të cilën jetojnë ata.

* Darvinistët nuk kuptojnë se si manifestohet inteligjenca superiore e All-llahut, mjeshtëria dhe fuqia në krijim. Ata bien në një dilemë të madhe duke u përpjekur të japin shpjegim me anë të rastësive pa ndjenja.

* Darvinistët nuk gjykojnë kurrë se në çfarë bote të ndritshme me ngjyra banojnë, se si erdh në jetë një shumëllojshmëri e ngjyrave rreth tyre, e as se si do të ishte një botë pa ngjyra.

* Darvinistët dështojnë të gjykojnë për mënyrën se si bakteret marrin nitrogjen nga ajri dhe e shndërrojnë atë në nukleotide dhe aminoacide, materiali ynë ndërtimor i jetës. Ky është një proces i mahnitshëm që në kuptimin e plotë të fjalës asnjë formë tjetër e jetës në Tokë, duke përfshirë edhe qeniet njerëzore, nuk mund ta kryej.

* Darvinistët dështojnë të gjykojnë se si një bletë mbretëreshë me një tru të të vockël që përbëhet nga neuronet e thjeshta mundet vallë të kuptojë, me vullnetin dhe inteligjencën e saj, pse ndërtohen hojet e huallit dhe se si është ajo në gjendje për të prodhuar vezët e duhura, pa ndodhë asnjëherë ndonjë konfuzion në mes të tyre.

* Darvinistët nuk gjykojnë kurrë se si pilivesa, të cilat kanë mbetur të pandryshuara që kur janë krijuar për herë të parë qindra miliona vite më parë, posedojnë aftësi manovrimi më të madhe edhe se helikopterët më të mirë të kohës sonë.

Për një popull që sinqerisht është bindur ka argumente
edhe në krijimin tuaj dhe në krijimin e shtazëve të përhapura.
(Sure Xhathije, 4)

Darvinistët nuk marrin parasysh kurrë se bimët janë krijuar përmes mrekullive

Nuk ka gjasa që një libër, fjalët e të cilit mbajnë në vete gjithë librin dhe shkronjat e të cilit mbajnë në vete një rresht të tërë, të mund të vijë në jetë pa ekzistencën e një autori. Njëlloj, ekzistenca e Librit të Universit varet nga ekzistenca e Allahut, Të Përhershmit.22 Bediüzzaman Said Nursi

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se rastësitë nuk mund të japin shpjegim kurrë për mënyrën se si lulekuqet lirojnë polenin e tyre pikërisht në kohën kur përreth ka më së shumti insekte që bartin polenin dhe se orët e tyre biologjike sigurojnë vetë kohët e tyre të lulëzimit.

* Darvinistët nuk e kuptojnë se është e pamundur që bimët e pandërgjegjshme si misri dhe fasulja të kenë mësuar të lëshojnë një tajitje të posaçme në fletët e tyre për të mbrojtur veten kundër grabitqarëve. Me këto tajitje, ato mund të tërheqin grenzat për të ngrënë parazitët që ushqehen me këto bimë. Se strategjia e mbrojtjes nuk ka mundur të zhvillohet nga një bimë pa vetëdije.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si farat e vogla, shumica e të cilave u ngjajnë copave të vogla prej druri, në fund shndërrohen në drunj gjigant 4 deri në 5 metra të gjatë dhe që peshojnë me qindra kilogram.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si informacioni që përcakton ngjyrën e kuqe të trëndafilit, vathët në gjethet e tij, butësinë prej kadifeje të petaleve të tij, dhe aroma e tij janë të instaluara të gjitha brenda gjeneve të tij, dhe se kjo vlen për të gjitha llojet e bimëve.

Pjesa e jashtme e polenit është e mbrojtur nga një substancë e njohur si ekzinë. Kjo është një masë esenciale paraprake për transportimin e polenit dhe mund të shpjegohet vetëm me anë të një krijimi madhështor.

* Darvinistët nuk mahniten kurrë me mënyrën se si rrushi del aq i ëmbël, sfera të mbushura me ujë nga degët në dukje të thata të hardhisë. Informacionit në gjenet e farave e bën thelbin e rrushit të ndryshëm nga lëvozhga e një lajthie dhe u jep këtyre dy frutave ngjyrat, shijet dhe aromat e tyre të veçanta, si dhe vitaminat brenda tyre. Kjo e bën njërin të thatë dhe tjetrin me lëng, ashtu që lajthitë gjithmonë duken si lajthi, dhe rrushi si rrush.

* Ka fara që mbeten të fjetura për dhjetra apo edhe qindra vite nëse kushtet janë të papërshtatshme, dhe që mugullojnë vetëm më vonë. Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si dinë të mbijetojnë bimët bile edhe në kushtet më të ashpra.

* Darvinistët nuk vënë në dukje kurrë se edhe pse mikrobet në dhe kanë në përgjithësi efekte kalbëse, shkatërruese, një farë në dhe dhe rrënjët e saj vetëm një gjysmë milimetër të trashë kurrë nuk pësojnë ndonjë dëm. Përkundrazi, ato përdorin tokën për t’u rritur dhe zhvilluar vazhdimisht. Darvinistët nuk pyeten kurrë se si mund të mbrojnë veten rrënjët delikate.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si, në qoftë se një farë që mbinë nën dhe është e penguar për të arritur në sipërfaqe, ajo do të rritet rreth çfarëdo pengese duke dërguar jashtë sytha të gjatë, ose përndryshe do të shtojë presionin prej nga është duke u rritur që përfundimisht të arrijë dritën e diellit.

Fotosinteza është një dukuri mjaft e komplikuar, dhe duket e pamundur që ajo të shfaqet në një organele brenda një qelize, sepse është e pamundur që të gjitha fazat të kenë ndodhur përnjëherë, dhe është e pakuptimtë që ato të jenë shfaqur ndaras.23 Prof. Ali Demirsoy

* Darvinistët nuk vënë në dukje kurrë se një milimetër katror i vetëm i gjethes përmban 500.000 molekula të klorofilit. Në çdo fletë ka me miliona molekula të tilla të lavdishme, të cilat janë thelbësore për fotosintezën dhe nuk mund të përfitohen në asnjë laborator.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se procesi shumë kompleks i fotosintezës nuk mund të ketë ardhur në ekzistencë rastësisht. Kjo nuk mund të jetë mësuar më pas nga një qelizë.Bimët e para të gjalla në Tokë janë projektuar posaçërisht për të kryer fotosintezën. Allahu i Plotfuqishëm i ka krijuar bimët, së bashku me këtë aftësi.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se, përveç bimëve të gjelbra që jetojnë në Tokë, algat e afta për të bërë fotosintezën absorbojnë 30% të dioksidit të karbonit dhe përmbushin 70% të nevojave të planetit për oksigjen.

Ashtu siç e zbulon një makinë e rëndomtë, me unitetin e saj të përpiktë dhe të rregullt, ekzistencën e një mjeshtri të aftë dhe të përpiktë, secila prej makinave të panumërta [të gjalla] që popullojnë gjithësinë tregojnë mijëra mrekulli të urtësisë. Sikurse drita e Diellit, drita e xixëllonjës me shkëlqim dëshmon se ato qenie të gjalla ekzistojnë për shkak të ekzistencës së Mjeshtrit të tyre të aftë dhe të përjetshëm, dhe se Ai meriton të adhurohet.24 Bediüzzaman Said Nursi

Ne do t’u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t’u bëhet e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. A nuk mjfton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?(Surat al-Fussilat, 53)

E në tokë, copa sipërfaqesh, te ngjitura njëra me tjetrën, kopshte të hardhisë, të bmjella (të llojllojshme) dhe hurma (bimë këto) që janë të degëzuara në shumë trupa dhe jo të degëzuara (nga një filiz) e të gjitha jiten nga një ujë. (Surat ar-Ra’d, 4)

* Edhe pse të gjitha bimët janë të mbjellura në tokë me karakteristika të njëjta, që marrin rrezet e diellit të njëjtë dhe ujiten me të njëjtin ujë, secila ka ngjyrat, aromat dhe formën e vet unike dhe se vetëm kjo është një provë e mjeshtërisë krijuese të Allahut .

Një farë e vogël që i ngjan një cope druri është burim i fryteve të panumërta, luleve, drurëve, ngjyrave, aromave, shijeve dhe bukurive që dalin nga poshtë tokës. Darvinistët nuk mendojnë kurrë për këtë fakt të jashtëzakonshëm.

* Darvinistët nuk vlerësojmë se frutat me nivelin e saktë të sheqerit, aromat dhe shijet unike dalin nga një farë, dhe se ky informacion nuk mund të formohet në një farë të vogël rastësisht.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si disa lloje të pemëve, të tilla si plepi, humbin deri në 265 litra (70 galon) ujë në orë në mot të nxehtë, por ato kurrë nuk thahen. Si kanë arritur ato të posedojnë një sistem efikas të rrënjëve, i cili nuk mund të jetë produkt i rastësisë?

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si endëzat, thelbësore për riprodhimin e specieve të ndryshme bimore, janë në gjendje të arrijnë anëtarët e tjerë të species së njëjtë qindra kilometra, të bartura nga era.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se në sipërfaqen e jashtme të drithërave endëzat janë të veshura me një substancë të njohur si egzinë rezistente, e cila e mbron endëzën ndaj presionit dhe temperaturave të larta. Pa marr parasysh se në ç’mënyrë transportohet, ajo mund të mbetet gjallë në një distancë prej shumë kilometrash nga bima origjinale.

* Darvinistët nuk japin shpjegim kurrë për më shumë se 500.000 varietete të bimëve në tokë, e që secila prej tyre ka veçoritë dhe sistemet e veta unike.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se bimët kanë nevojë për një sistem rrënjësh për të absorbuar substancat për të cilat ato kanë nevojë nga toka, dhe se është e pamundur që bimët vetë të kanë projektuar këtë mekanizëm kapilar.

Asnjë qelizë nuk posedon aftësinë për të "mësuar" një proces në kuptimin e vërtetë të fjalës. Është e pamundur që ndonjë qelizë të fitojë aftësinë për të kryer funksione të tilla si frymëmarrja ose fotosinteza, as kur vjen në jetë për herë të parë, e as më vonë gjatë jetës [së saj].25 Biolog gjerman Hoimar Von Ditfurth

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se çdo specie e bimëve ka tipare unike, të tilla si aroma, shija dhe ngjyra e saj. Për më tepër, çdo qelizë e vetme posedon sistem tej mase kompleks për të ardhur në ekzistencë rastësisht.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si ndodhë që edhe kur ka një përqendrim të lartë të polenit në ajër, një bimë mund të transmetojë kokrrat e saj të polenit për anëtarët e tjerë të llojit të saj pa u zënë ato nga specie të tjera.

* Darvinistët nuk e kuptojnë kurrë se si procesi i fotosintezës, i cili nuk mund të përsëritet plotësisht nga shkencëtarët në një laborator, rregullisht kryhet nga bimët e pavetëdijshme.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si bimët vjetore të shkretëtirës mbrohen prej thatësirave duke mbetur të fjetura në formë të farës, dhe se posa të bjerë shi, këto fara mbijnë shumë shpejt. Si janë në gjendje bimët, pa vetëdije, të zbatojnë këtë plan?

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si një farë e mollës përmban të gjitha informatat në lidhje me pemën në të cilën do të shndërrohet, formën e saj dhe ngjyrën, frutat e saj, lulet që do të çel, aromën e atyre luleve dhe të gjitha karakteristikat e tjera që posedon ajo pemë.

Me të vërtetë, si mund të jetë i vështirë për Zotëruesin e Pushtetit Absolut krijimi i pranverës, I Cili çdo pranverë e shndërron botën në një fushë të ringjalljes, dhe krijon aty njëqind mijë shembuj të ringjalljes?26 Bediüzzaman Said Nursi

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si një farë e vetme në fund do të zhvillohet në një pemë 4 deri në 5 metra (157-196 inç) të gjatë dhe që peshon me qindra kilogram. Kjo rritje nuk mund të shpjegohet me asnjë skenar të evolucionit gradual.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se gjethet e pemëve halore kanë një shtresë të posaçme mbrojtëse ndaj të ftohtit të dimrit, dhe që sipërfaqet e tyre të lëmuara parandalojnë avullimin e ujit për t’i bërë gjethet më rezistente.

Pjesa e jashtme e polenit është e mbrojtur nga një substancë e njohur si ekzinë. Kjo është një masë esenciale paraprake për transportimin e polenit dhe mund të shpjegohet vetëm me anë të një krijimi madhështor.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si të gjitha detajet e një bime për shembull, ngjyra e kuqe e trëndafilit, vathët në gjethet e tij, numri, butësia dhe struktura prej kadifeje e petaleve të tij, aroma e tij janë të instaluara të gjitha brenda embrionit. Asnjë rastësi nuk e ka fuqinë të bëjë bashkë aq shumë informacion të detajuar brenda ADN-së së atij embrioni të vogël.

A nuk e shihni atë që e mblidhni?
A ju e bëni të mbijë ajo,
apo Ne e bëjmë të mbijë?(Sure Vaki’a, 63-64)

* Darvinistët kurrë nuk vlerësojmë se një fare i nevojitet mbrojtje e kujdesshme derisa embrioni të mund të buis. Kjo është arsyeja pse farat kanë një shtresë të jashtme që ndryshon sipas llojeve dhe kushteve në të cilat jeton bima, dhe se rezistenca e këtyre shtresave është rregulluar në mënyrë të posaçme.

* Darvinistët kurrë nuk shpjegojnë se si një farë, që ata pretendojnë që erdhi në ekzistencë rastësisht, është pajisur me një sistem të veçantë për të mbajtur armiqtë në distancë. Disa janë të mbuluara me një substancë të hidhur të prodhuar me anë të informacionit gjenetik brenda tyre.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si disa lloje të farërave të bimëve kanë një substancë xhelatinoze që përbëhet nga sheqerna komplekse në membranat e tyre të jashtme, dhe se kjo substancë fryhet në kontakt me ujin. Kjo i mundëson farës që me lehtësi të kapen për substancat e lagështa, të cilat luajnë rol të madh në rritje.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se kjo substancë xhelatinoze është prodhuar në membranat e jashtme e farave të llojeve të caktuara në mënyrë të llogaritur.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si informacioni i veçantë brenda farës i bën lëvoret e rrushit të ndryshme nga lëvozhgat e lajthisë, duke i dhënë secilës aromat dhe ngjyrat e ndryshme, dhe i pajisë ato me vitamina të ndryshme. Kjo bën që të gjitha pemët e lajthisë në botë të kenë lajthi i mundëson rrushit që të dalë nga hardhitë.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se një fasule e vetme ka një lidhje speciale të njohur si mikrofil ku ajo bashkohet në bishtajë. Kjo strukturë i ngjan kordonit të kërthizës së fëmijës dhe shërben për të fekonduar qelizën femrore riprodhuese brenda në bishtajë. Pastaj më vonë, kur të vijë koha uji kalon nëpër të nga jashtë, duke i mundësuar farës të mbijë.

Zoti yt i dha instinkt bletës:
“Ndërto shtëpi nëtpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe kulmet që (njerëzit) i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd). Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar - ilaç) për njerëz. (Sure Nahl, 68-69)

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrëse si qendra e gravitacionit të farave të bimës Zanonia, të cilat rrinë pezull në ajër, është e bazuar në matje tej mase delikate, falë të cilave fara mund të hidhet në distanca të konsiderueshme. Ky krijim i veçantë nuk mund të ketë ardhur në jetë rastësisht.

* Darvinistët kurrë nuk shpjegojnë pse farërat e pishës dhe të bimëve të ngjashme janë të mbuluara me një shtresë hidrofobike (ujë-zmbrapsëse), e cila u lejon atyre të përdorin presionin sipërfaqësor të ujit dhe kështu të mos fundosen. Në sajë të këtij sistemi, fara të tilla janë në gjendje të kalojnë lumenj të tërë.

The lu­pin es­ti­mates the pre­vail­ing ëeath­er and blooms ëhen it is right.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si e kuptojnë disa bimë se duhet të hyjnë në një lloj gjendje të pezulluar gjallërimi për të mbijetuar sezonet shumë të thata. Prandaj ato humbasin ujin që përmbajnë nga indet e tyre nëpërmjet një procesi të kontrolluar gjenetikisht. Me anë të një hormoni të njohur si acid absisik, hormonet brenda farës ngadalësohen në këtë gjendje të pezulluar gjallërimi, dhe kjo bëhet në mënyrë në dukje të vetëdijshme.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se si një farë nën tokë është e vetëdijshme për përkeqësimin e kushteve klimatike dhe vendos të marrë masa paraprake për të vonuar mugullimin.

Për shembull, në pranverë, të gjitha pemët vishen me veshje të shkëlqyera sikur mëndafshi, mu ashtu si hyritë në Xhennet; ato prarohen me lule dhe fryte, sikur me xhevahirë, dhe bëhen të na ofrojnë lloje të shumta të fryteve të zgjedhura, në degët e shtrira në mënyrë delikate si duart e një shërbëtori. Në mënyrë të ngjashme, ne na dhurohet mjaltë e shëndetshme dhe e ëmbël për të ngrënë, nga bleta me thumbin e saj; ne vishemi me rrobat më të mira dhe më të buta me ndihmën e një insekti që nuk ka duar; dhe brenda një fare të vogël, ruhet një thesar i madh i mëshirës për ne. Është e qartë se gjithë kjo është rezultat i një bujarie më se të bukur, një ndjenjë më se e hirshme e mëshirës.27 Bediüzzaman Said Nursi

Polenët që udhëtojnë me qindra kilometra sillen sikur të dijnë që do t’i arrijnë pjesëtarët e tjerë të species së tyre. Darvinizmi mbetet i pagojë përballë një sistemi të tillë.

* Darvinistët nuk mund të kuptojnë kurrë se si barishtja e ujkut që rritet në tundrën e Arktikut mund të parashikojë motin. Nëse kushtet janë të këqija, ajo hyn në një lloj gjallërimi të pezulluar nën tokë dhe pret që moti të përmirësohet. Nëse është e nevojshme, ajo mund të pres me qindra vite derisa të krijohen kushtet e përshtatshme dhe pastaj për të filluar të rritet përsëri.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se në rrënjët e një bime që mugullon janë qelizat që e perceptojnë tërheqjen e gravitacionit, dhe qelizat e ndieshme ndaj dritës në majat që rriten përpjetë. Drita dhe gravitacioni përcaktojnë drejtimin e rritjes së rrënjëve dhe filizave.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se me sistemet e tyre fotosintetike që konvertojnë dritën në materie ushqyesve dhe zbërthejnë dioksidin e karbonit në oksigjen, gjethet sigurojnë ekuilibrin ekologjik dhe kurrë nuk do të mund të vinin në jetë rastësisht.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se si bimët – të cilat prodhojnë karbohidratet, burimin themelor të ushqimit për të gjitha qeniet e gjalla, duke përdorur energjinë diellore – arrijnë të kryejnë këtë proces për një të miliardën pjesë të një sekonde.

* Darvinistët nuk e vlerësojnë kurrë procesin me të cilin bimët, të cilat nuk kanë sisteme qendrore nervore ose tru për të kontrolluar ato, thithin sasi të caktuara të mineraleve dhe të ujit nga toka përdorin ajrin dhe diellin për të prodhuar ushqim për të gjithë botën shtazore.

* Darvinistët nuk shpjegojnë kurrë se si drurët e panjës, të cilët nuk kanë inteligjencë, mbrojnë veten prej insekteve të dëmshme me taninin që prodhojnë. Shumë më të fuqishme se pesticidet e bëra prej njeriut, prodhimi i saj nuk mund të shpjegohet kurrë përmes rastësive.

* Darvinistët nuk mund të japin shpjegim kurrë për kompleksitetin e pakalueshëm në të gjitha sistemet e bimëve nga teoria e evolucionit.

* Darvinistët nuk e vlerësojnë kurrë se si polenët, thelbësor për riprodhimin e specieve të ndryshme bimore, mund të arrijnë pjesëtarët e tjerë të species së njëjtë me qindra kilometra (milje) larg duke u bartur nga era.

* Darvinistët nuk e vlerësojnë kurrë përjashtimin e jashtëzakonshëm të kokosit, farave të drurit të palmës. Shumica e farave mbijnë posa të vijnë në kontakt me ujin. Por në sajë të lëvozhgës së saj të fortë, kokosët, nuk mbijnë gjatë udhëtimit të tyre 80 ditor në ujë të kripur dhe kështu janë në gjendje të mbijetojnë.

Që prej se ekzistojnë universi dhe krijesat, dhe brenda tyre janë veprimet dhe krijimi; dhe pasi që një veprim i rregullt nuk mund të ndodhë pa një autor, një libër kuptimplotë nuk mund të ekzistojë pa një shkrues, e as një qëndisje e shkathët pa një qëndisës, veprimet e qëllimta që përmbushin universin pa dyshim kanë një autor, dhe shkronjat kuptimplota dhe zbukurimet e mahnitshme që mbulojnë fytyrën e tokës dhe që përtërihen nga stina në stinë kanë një Shkrues dhe Zbukurues.28

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se rasti nuk mund të jap shpjegim për mënyrën se si pemët mund të furnizojnë me ujë madje edhe gjethet e tyre më të larta, pa pasur nevojë për ndonjë pompë apo sistem të ngjashëm.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrëinteligjencën dhe vetëdijen me të cilën gjethet e pemës kryejnë proceset komplekse kimike në qelizat e tyre në mënyrë që të bien vetëm në vjeshtë.

Dhe prej reve të shtrydhura kemi lëshuar shi të madh.
Që me të të rrisim drithëra e bimë.
Edhe kopshte të dendura palë mbi palë. (Sure Nebe’, 14-16)

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se sistem tejet racional, superior, me të cilin rrapi lëshon helm në tokë për të mbrojtur pemën nga barërat e këqija pa dëmtuar kurrë vetë pemën nuk mund të shfaqen rastësisht.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se bimët janë krijuar, së bashku me shumë mekanizma të ndryshme mbrojtëse që ato përdorin për t’u mbrojtur.

* Teoria e evolucionit e darvinistëve nuk mund të jap shpjegim kurrë për mënyrën se si kur sulmohet, një gjethe informon gjethet e tjera në të njëjtën bimë dhe u thotë atyre që të mbrohen duke lëshuar acid jasmonik.

Gjithë këto fryte dhe fara në brendi të tyre janë mrekulli të urtësisë Hyjnore, mrekulli të artit Hyjnor, dhurata të mëshirës Hyjnore, prova materiale të njëshmërisë Hyjnore, dhe bartës të lajmit të mirë se në Botën tjetër do të dhurohen mirësitë Hyjnore. Ashtu siç janë të gjitha ato dëshmitarë të sinqertë të fuqisë dhe diturisë së Tij që përfshin gjithçka, secila prej tyre është një pasqyrë që vërteton njëshmërinë e Tij në çdo cep të botës së shumëllojshmërisë dhe në çdo pjesë të botës së kësaj peme, një botë që është bërë e shumëfishtë. Ata kthejnë vështrimin e tyre nga shumësia drejt njëshmërisë.29

* Darvinistët dështojnë të marrin në konsideratë se si bimët dhe gjethet e tyre kanë një sistem avullues ftohës sublim, një sistem që nuk mund të shpjegohet kurrë përmes rastësisë.

* Darvinistët nuk mund të shpjegojnë kurrë në aspektin e evolucionit se si shtresa e padepërtueshme prej dylli që mbulon sipërfaqën e gjetheve", e njohur si kutikula, redukton humbjen e ujit në minimum.

Fara e kokosit mbinë pas një udhëtimi në ujë që zgjatë 80 ditë. Kjo kohë është tërësisht zgjidhje e Allahut.

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se rastësia nuk mund të shpjegojë se si bimët e shkretëtirës "mësuan" të kursejnë ujin në vend se të lejojnë që ai të avullojë, dhe se si arritën ato të zotërojnë karakteristika të përshtatshme në mënyrë ideale për kushtet e vështira të shkretëtirës.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë plotësisht se si pemët, pavarësisht se sipërfaqet e tyre të jashtme që janë të mbuluara me një lëvore të thatë mund të kalojnë shumë tonë ujë nëpër trungun e tyre dhe në mungesë të këtij mekanizmi, kurrë nuk do të mund të mbijetonin.
* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë se Allahu krijoi bimët në mënyrë të tillë që t’u japin kënaqësi njerëzve me ngjyrat e tyre pakrahasueshme dhe shijet dhe aromat e ndryshme, pavarësisht rritjes së tyre në tokë të njëjtë dhe ujitjes së tyre me ujë të njëjtë.
* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë që mënyra se si pemët e kultivuara absorbojnë dhe u dërgojnë frutave të tyre vetëm ato minerale thelbësore për jetën e qenieve njerëzore, mu ashtu si një mjek diete.

* Darvinistët asnjëherë nuk shpjegojnë se si disa pemë të caktuara, që u mungon çfarëdo mjeti për planifikim, përvetësojnë ngjyrat më mahnitëse në vjeshtë. Kjo nuk mund të shpjegohet me anë të evolucionit.

Darvinistët nuk japin shpjegim kurrë për gjethet e pemëve në mjediset me klimë të ftohtë të veshura me një substancë prej dylli, për çfarë arsye ato mund të mbijetojnë pa vuajtje humbjen e ujit. Kjo përshtatje nuk mund të shpjegohet përmes rastësisë së verbër.

Ai është që lëshoi nga lartë shiun
e me të nxori bimën e çdo sendi
(Sure En’am, 99)

All-llahu është Ai që i krijoi qiejt dhe tokën,
dhe lëshoi prej së larti ujë (shi),
e me të nxjerr fruta si ushqim për ju. (Sure Ibrahim, 32)

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë që arkitektët që projektojnë kulmet e shtëpive me maja të mprehta për të shmangur dëmin nga pesha e madhe e borës janë të frymëzuar nga pemët përherë të gjelbëruara të krijuara nga Allahu. Shumë struktura tejet racionale në natyrë frymëzojnë inxhinierët, asnjëra prej të cilave nuk mund të jetë shfaqur rastësisht.

Bima e zambakut të ujit përdor pika shiu për të pastruar grimcat e pluhurit nga sipërfaqja e saj. Darvinistët nuk mendojnë kurrë që ky atribut, të cilin ata përpiqen të imitojnë duke përdorur teknologjinë bashkëkohore, nuk mund të vintë kurrë në ekzistencë rastësisht.

* Darvinistët asnjëherë nuk pranojnë se orët biologjike që bimët posedojnë për të mbijetuar nuk mund të shpjegohen përmes teorisë së evolucionit.

* Darvinistët nuk pranojnë kurrë se teoria e tyre është tërësisht e përgënjeshtruar nga ky pranim i Anthony Treëavas, një anëtar i Institutit të Biologjisë Qelizore dhe Molekulare të Universitetit të Edinburgut, që u shfaq në botimin e revistës Nature më 21 shkurt 2002, me titullin "Inteligjenca e bimëve: Mjeshtëria e pamend": "Në brendi, qelizat dhe indet bimore komunikojnë me njëra-tjetrën duke përdorur proteina, acide nukleike; shumë hormone; minerale, kimike, hidraulike, mekanike, oksidative dhe sinjale elektrike; peptide, lipide të ndryshme; sheqerna; fragmente të murit; dhe karbohidrate të tjera komplekse. Mënyra e saktë se si qelizat individuale bimore e përshtatin këtë sasi të jashtëzakonshme të informacionit nuk kuptohet. "

Mbi faqen e dheut, ngrite kokën, hapi sytë dhe shiko në Librin e madh të universit. Do të shohësh se në të si tërësi është e shkruar vula e Njëshmërisë aq qartë sa është i madh ai.30 

* Darvinistët nuk kuptojnë kurrë se procesi me të cilin bima e lotusit fshinë grimcat e pluhurit në gjethet e saj të sheshta duke përdorur pikat e shiut nuk mund të ketë ardhur në jetë rastësisht.

* Darvinistët nuk mendojnë kurrë se teoria e evolucionit nuk mund të jap shpjegim për aftësinë për maskim që posedojnë shumë bimë për t’u mbrojtur nga grabitqarët dhe është në gjendje të mashtrojë edhe njerëzit.

* Darvinistët asnjëherë nuk e kuptojnë mënyrën se si vargjet numerike të njohura si vargjet Fibonacci, janë hasur shumë shpesh në bimë të ndryshme sa që kurrë nuk mund të shpjegohet më anë të evolucionit.

 

Dipnotlar

2. Şaban Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 188. (Sözler, s. 308, Nur’un İlk Kapısı, s. 96

3. Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s. 88

4. Bill Gates, Chairman and Chief Executive Officer, Microsoft Corporation, “The Road Ahead,” [1995], Penguin: London, Revised, 1996, s. 228

5. Davies P.C.W., "The Fifth Miracle: The Search for the Origin of Life," Penguin: Ringwood , Australya , 1998, s.57-58

6. “Marslıların Soyundan mı Geldik?”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Eylül 2003 tarihli kapak yazısı

7. James Crow, “Genetic Effects of Radiation,” Bulletin of Atomic Sciences, 14 (1958), 19-20

8. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Published in Abacus by Sphere Books Ltd., 1984, Londra, s. 4

9. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, s. 242

10. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara, Meteksan Yayınları, s.79

11. Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth, New York, Summit Books, 1986. s.127

12. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara: Meteksan Yayınları, 1984, s. 61

13. Richard Ellis, Aquagenesis, “The Origin and Evolution of Life in the Sea”, Penguin Books, 2001, s. 7

14. Christian Schwabe, “On the Validity of Molecular Evolution”, Trends in Biochemical Sciences, c. 11, Temmuz 1986

15. Stephen Jay Gould, Life’s Grandeur, Vintage, Londra, 1996, s. 212

16. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, ss. 290-91

17. Leslie E. Orgel, “The Origin of Life on Earth”, Scientific American, cilt 271, Ekim 1994, s. 78

18. Sözler 75, Haşiye 1

19. Sözler 75

20. Richard Dawkins, The Extended Phenotype, Oxford University Press, 1999, s. 40

21. Mektubat, 56-57

22. Şaban Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 161. (Mesnevi-i Nuriye, s.33)

23. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara, Meteksan Yayınları, 1984, s.8

24. Şaban  Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 162. (El-Huccetü’z-Zehra, s. 79-80)

25. Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 2, Alan Yayıncılık, Kasım 1996, İstanbul, Çev: Veysel Atayman, s.60-61

26. Sözler 72

27. Sözler 10. Söz 66

28. Şaban Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 162. (Sözler, s. 601)

29. Şaban Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 183. (Sözler, s. 651)

30. Şaban Döğen, Risale-i Nur’dan Vecizeler, Gençlik Yayınları, 2. baskı, s. 166. (Sözler, s. 315)

3 / total 7
Ju mund të lexoni librin e Çfarë Dështojnë të Marrin Parasysh Darvinistët Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."