< <
2 / total: 7

Darvinistët Janë Në Kërkim Të Një Mrekullie

Të dhënat e evolucionit janë ende habitshëm të parregullta dhe, për ironi, ne kemi edhe më pak shembuj të tranzicionit evolutiv se që kemi pasur në kohën e Darvinit. Me këtë dua të them se rastet klasike të ndryshimit darvinist në të dhënat fosile, të tilla si evolucioni i kalit në Amerikën e Veriut, është dashur të modifikohen ose të hudhen poshtë si rezultat i informacionit më të detajuar. Ajo që dukej të jetë një përparim i mirë i thjeshtë kur kanë qenë në dispozicion të dhënat relativisht të pakta, tani duken të jenë shumë më komplekse dhe më pak graduale. Pra, problemi i Darvinit nuk është zbutur.1

David Raup, një paleontolog evolucionist në Universitetin e Çikagos

Në vitin 1859, teoria e evolucionit, u zhvillua në një klimë të injorancës së tmerrshme dhe doli me një pretendim që njerëzit kurrë më parë nuk e kishin dëgjuar. Kjo ishte hipoteza se të gjitha gjallesat kanë evoluar nga njëra-tjetra si rezultat i ngjarjeve natyrore krejtësisht të rastësishme, pa përfshirjen e ndërhyrjes së ndërgjegjshme hyjnore. Çarls Darvini shkroi librin e tij Origjina e Llojeve për të prezantuar idenë kryesore të teorisë së tij, se gjallesat janë në gjendje të zhvillohen në specie të tjera të gjalla. Në bazë të skenarëve të tij krejtësisht imagjinar, ai u përpoq më kot të kundërshtoj faktin se gjallesat në të vërtetë janë krijuar.

Në klimën e injorancës mbizotëruese shkencore në shekullin e 19-të, Darvini nuk kishte asnjë provë fare për të mbështetur pretendimin e tij. Ai nuk mund ta provonte atë duke përdorur ndonjë metodë shkencore. Burimi më i rëndësishëm i dëshmive që ai shpresonte se do ta mbështeste atë – të dënat fosile – nuk kishin dhënë as edhe një grimcë dëshmie në favor të tij. Kjo është arsyeja pse Darvini ishte i etur të këmbëngulte që teoria e tij do të vërtetohej nga zbulimet e ardhshme. Ai shpresonte për një mrekulli, e cila, sipas tij, do të dëshmonte në një farë mënyre që evolucioni kishte ndodhur me të vërtetë.

Darwin döneminde, genetik bilimi bilinmiyor, DNA tanınmıyordu. Fosil kayıtları son derece azdı ve teknoloji bir fosilin veya bir canlının üzerinde inceleme yapmaya izin vermeyecek kadar kadar ilkeldi. Darwin, iddiasının haklı çıkabilmesi için bir mucize beklemişti. Bu beklenti, günümüz Darwinistleri için halen devam etmektedir.

Në kohën e Darvinit, shkenca e gjenetikës dhe ADN-ja ishin të panjohura. Kanë ekzistuar shumë pak të dhëna fosile, dhe teknologjia ishte jashtëzakonisht primitive për të lejuar çfarëdo hulumtimi të anatomisë së fosileve dhe të gjallesave. Darvini shpresonte në një zbulim të madh për të mbështetur pretendimin e tij – një zbulim të cilin darvinistët janë duke e pritur ende.

Pasuesit e tij më pas vazhduan kërkimin e tyre vetëm për një mrekulli të tillë. Por këtë herë, shkalla e mrekullisë që do të nevojitej ishte rritur ndjeshëm. Përparimet shkencore treguan në detaje strukturat komplekse brenda gjallesave dhe zbuluan sistemet molekulare të panjohura më parë. Përparime të mëdha në shkencën e gjenetikës zbuluan struktura të jashtëzakonshme të tilla si ADN-ja dhe lloje të panumërta të tjera u zbuluan në Tokë, për të cilat darvinistët do të duhej të jepnin shpjegim. Përveç kësaj, të dhënat fosile nuk dhanë as edhe një shembull vetëm të formave gjysmë të zhvilluara të jetës që i parashikonte teoria e evolucionit. Në fakt, të dhënat treguan se speciet që kishin ekzistuar në të kaluarën dhe madje ishin përshkruar si forma kalimtare ishin ende të gjalla në kohën tonë, duke mos pësuar anjë ndryshim çfarëdo qoftë.

Teoria e evolucionit nuk mund të jap përgjigje në asnjëren prej pyetjeve që kishin dalë që nga koha e Darvinit. Asaj i mungonte plotësisht ndonjë dëshmi mbështetëse.

Kërkimi për një mrekulli që e kishete filluar Darvini është duke vazhduar ende nga evolucionistët sot. Megjithatë, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk ka pasur as edhe një zhvillim të vetëm ose zbulim në favor të teorisë së evolucionit. Përkundrazi, provat e padiskutueshme të panumërta kanë vërtetuar pavlefshmërinë e saj. Megjithatë, në kërkimin e tyre, darvinistët refuzojnë të bëjnë ndonjë lëshim. Ka me miliona pyetje të cilave duhet t’iu përgjigjen evolucionistët. Si vijnë në jetë gjithë këto struktura jashtëzakonisht të ndjeshme sistematike dhe kompleksiteti i jashtëzakonshëm në format e jetës, të cilat evolucionistët pretendojnë të kenë evoluar nga njëra-tjetra? Asnjë shpjegim nuk është dhënë për mënyrën se si funksionojnë vërtetë mekanizmat fiktiv të evolucionit, ose se si mund të kenë krijuar ato jetën nga asgjëja, ose se si një specie mund të "evoluonte" në një tjetër krejtësisht të ndryshme. Teoria e Darvinit nuk mund të jap shpjegim as edhe për një proteinë ​​të vetme në qeniet e gjalla.

Darvinistët e kohës sonë, shpresat e të cilëve janë thyer vazhdimisht me kalimin e viteve, ende mbajnë besimin e tyre absolut dhe themelor në mrekullitë dhe nuk i kushtojnë fare rëndësi çështjeve që nuk mund t’i shpjegojnë. Ata thonë se atributet sublime të gjallesave të panumërta të gjitha ndodhën me fat. Të pyetur se kush ishte që e farkëtoi atë fat, ata përgjigjen rastësia. Në fakt, ata barazojnë rastësinë me Allahun (Allahu na faltë). Ata thonë se kjo jetë madhështore dhe që të lë pa frymë, dëshmitarë të së cilës jemi ne, është një mrekulli, po, por ama një jetë e krijuar nga rastësia.

Ata sugjerojnë që rastësia është fuqia e vetme që i krijoi fluturat jashtëzakonisht tërheqëse, leopardët, macet, pinguinët, elefantët, luleshtrydhet, pjeshkat, vjollcat, trëndafilat, pyjet jashtëzakonisht të bukura dhe qeniet njerëzore të cilat mendojnë, shohin, interpretojnë dhe kuptojnë dhe posedojnë një strukturë të përsosur molekulare. Në fakt, në vend se të bëjnë një hyjni nga rastësia, çdo person që mendon mund të shoh se ka inteligjencë edhe në një qelizë të vetme, dhe se kjo inteligjencë nuk mund të shpjegohet kurrë me anë të proceseve të pandërgjegjshme.

Darvinistët pohojnë që fluturat, tigrat, zogjët, macet, dredhëzat, pjeshkat, vjollcat, trëndafilat dhe qeniet njerëzore me gjithë karakteristikat superiore të tyre erdhën në ekzistencë rastësisht. Megjithatë, çdo njeri që ka mendje, e di që, në vend se të bëjë hyjni rastin, ekziston inteligjencë madje edhe në qelizë të gjallë dhe se kjo nuk mund të krijohej kurrë si rezultat i proceseve të pandërgjegjshme.

Darvinistët thonë se format mahnitëse dhe të mrekullueshme të jetës që ne shohim janë produkt i rastësisë së verbër të formësuara nga fati. Ata pretendojnë se rastësia shkaktoi ndryshimet gjenetike që u dhanë jetë fluturave, tigrave, shpendëve, pinguinëve, elefantëve, luleshtrydheve, pjeshkave, vjollcave, trëndafilave, pyjeve shumë të bukura dhe qenieve njerëzore në gjendje të mendojnë, shohin, interpretojnë dhe kuptojnë dhe të pajisur me strukturat e tyre të përsosura anatomike.

Qëllimi i tyre nuk është që t’ia atribuojnë krijimin në Tokë Allahut. Ata janë të vetëdijshëm për mrekullitë e vërteta në çdo formë të jetës që ata hulumtojnë, por ata nuk janë të gatshëm t’i pranojnë këto si mrekulli të Allahut. Për shkak se ata bëjnë hyjni veten e tyre, duke refuzuar të pranojnë rolin e tyre si robër të Allahut, ata mbyllin sytë e tyre ndaj këtyre mrekullive të qarta dhe supozojnë se dukuri të rastit të lira nga çdo ndërhyrje e ndërgjegjshme, e kontrolluar dhe e qëllimshme përbëjnë një forcë krijuese.

Qëllimi i tyre këtu është që të zbusin pasojat e frikshme që pasojnë, nëse All-llahu ekziston vërtetë – Allahu është i pastër nga kjo, dhe t'i largojnë njerëzit nga konceptet kërcënuese të jetës së përjetshme të Ahiretit dhe të Ditës së Llogarisë. Përndryshe, pretendimet qenësore në teorinë e evolucionit janë krejtësisht të palogjikshme për çdo qenie racionale njerëzore. Asnjë person i arsyeshëm nuk mund të pranojë ndërgjegjen e pranishme në çdo pikë të qelizës së gjallë dhe prapseprap ende të besojë se e gjithë kjo ka dalë si rezultat i proceseve të pavetëdijshme. Nëse ata nuk kanë qenë të ekspozuar ndaj indoktrinimit darvinist, asnjë individ racional nuk mund t’i marrë këto pohime si të logjikshme. Nëse ata nuk kanë qenë objekt i propagandës darviniste, ata do ta kenë të lehtë të pranojnë se një fuqi krijoi jetën në Tokë. Ata do të deklarojnë se ekziston një vetëdije e dukshme në sjelljen, jetën dhe në trupat e gjallesave. Ata do ta kuptojnë qartë faktin e pamohueshëm që një Vetëdije sublime ka sjellë këto forma të jetës në ekzistencë.

Megjithatë, propaganda darviniste fsheh të vërtetën nga fëmijët qysh prej shkollës fillore. Ata nuk kanë asnjë mundësi të vënë në dyshim mungesën e logjikës dhe pavlefshmërinë shkencore të teorisë së evolucionit, e cila është alternativa e vetme që u ofrohet atyre nga librat shkollor dhe nga mësuesit e tyre. Nëse studentët qortohen për përkrahjen e ndonjë teorie tjetër pos evolucionit, nëse ata janë të privuar nga çdo mjet për të kryer hulumtime të hollësishme alternative, nëse ata janë të ekspozuar ndaj propagandës së padrejtë darviniste në çdo veprim, dhe nëse librat që hedhin poshtë evolucionin janë ndaluar nga bibliotekat ose shtëpitë e tyre në çdo formë, atëherë bëhet e pashmangshme që ata të bëhen anëtarë të një shoqërie të magjepsur, ashtu siç dëshirojnë darvinistët.

Darvinistët monopolizojnë median për të përhapur mitin totalisht të palogjikshëm të evolucionit. Ata thonë se rastësia është origjina e çdo gjëje që ata nuk mund të shpjegojnë. Dhe pasi që ka aq shumë gjëra që ata nuk mund të shpjegojnë, ata konsiderojnë se zgjidhja më e mirë, më efektive është që ato të mos shqyrtohen. Duke mos menduar kurrë, ata vazhdojnë të mashtrojnë veten e tyre dhe ata përreth tyre. Por, efektet e këtij mashtrimi nuk zgjatin shumë gjatë tek një individ i paanshëm, individ që heton në mënyrë të ndërgjegjshme.

Në Kur'an, Allahu u bën thirrje njerëzve të reflektojnë mbi atë që është krijuar në qiej dhe në tokë. Nëse njerëzit janë në gjendje të shohin dhe të besojnë në veprat sublime të Zotit tonë, atëherë të reflektuarit mbi to do të vazhdojë të zgjerojë horizontet dhe të kuptuarit e tyre, duke e forcuar besimin e tyre në afërsinë e Krijuesit tonë të Plotfuqishëm dhe në botën tjetër. Të tillët do të shohin se ka mjeshtëri dhe intelekt në çdo gjë që ata hulumtojnë dhe do të kuptojnë më mirë intelektin sublim, fuqinë dhe mjeshtërinë e Zotit tonë.

Është e lehtë për një shoqëri të pamend që të besoj në teorinë e palogjikshme, të pabazë të evolucionit dhe të mashtrohet nga propaganda. Njerëzit që mendojnë, në anën tjetër, do të shohin qartë se të gjitha botët i takojnë All-llahut, Atij i Cili është i denjë për gjithë lavdërimin, Zotit të madhështisë dhe madhërisë.

Në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndërrimin e natës dhe ditës, në anijet që lëvizin nëpër oqean për dobi të njerëzve, në ujin që Allahu e lëshon nga qielli për të ringjallur tokën e vdekur dhe për të përhapur në të çfarëdo lloj krijese, në manipulimin e erërave, dhe reve të vendosura ndërmjet qiellit dhe tokës, ka prova të mjaftueshme për njerëz që kuptojnë. (Sure Bekare, 164)

Dipnotlar

1. D.M. Raup, ‘Conflicts between Darwin and paleontology,’ Field Museum of Natural History Bulletin 50:22, 1979

 

2 / total 7
Ju mund të lexoni librin e Çfarë Dështojnë të Marrin Parasysh Darvinistët Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."