PSE FRANCA ESHTE KAQ SHUME E FRIKESUAR NGA FEJA?

"Rrugëzgjidhja për ndalimin e konflikteve, dhunës gjithnjë e në rritje dhe pabarazisë ekonomike nuk gjendet te ndalimi i fesë; krejt e kundërta: ajo duhet kërkuar tek përpjekjet për përhapjen e virtyteve fetare."
 
Franca dhe disa vende të tjera u përfshinë në një debat të madh kur dy nxënëse u përjashtuan nga shkolla për shkak të mbajtjes së shamisë.
Franca e zgjeroi ndalesën e shamive nëpër shkollat e saj, duke propozuar një ligj i cili ndalonte mbajtjen e veshjeve apo simboleve që haptazi shprehin identitetin fetar. Përveç shamive, ligji ndaloi edhe kryqet e të krishterëve dhe kësulat (jermulkat) e çifutëve. Ky ligj shkaktoi një valë reagimesh. Vendet myslimane, Mbretëria e Bashkuar, SHBA-të dhe Gjermania e dënuan ligjin dhe theksuan se vënia në zbatim e këtij ligji në Francë do të shkaktonte tensione dhe kundër-reagime. Gjithashtu ato pohuan se ligji binte në kundërshtim me lirinë fetare dhe të drejtat bazë të njeriut. Por deri më tani këto reagime nuk kanë çuar në tërheqjen e vendimit të qeverisë franceze.
 
Ajo ç'ka ndodhi në Francë nuk duhet të interpretohet vetëm si një ndalesë e simboleve fetare; frika e francezëve ndaj fesë dhe virtyteve fetare daton shumë kohë më parë. Ata të cilët kanë djeni për zhvillimin e kulturës shoqërore dhe lidhjeve kishë - shtet do ta kuptojnë se iniciativa dhe debate të tilla janë të mirënjohura nga shoqëria franceze. Për më shumë, kjo frikë nuk kufizohet vetëm tek Islami dhe Judaizmi; kujtimet e vrasjeve të katolikëve gjatë Revolucionit Francez nuk janë fshirë akoma nga memoria e ndërgjegjes botërore. Modeli i sotëm në marrëdhëniet kishë - shtet në Francë është vendosur me anë të dhunës, armiqësive, mërive dhe masakrave. Lufta për zvogëlimin e influencës së Kishës Katolike në shoqërinë franceze filloi në shekullin e 18-të. Mund të thuhet se në këtë periudhë shoqëria franceze nisi të distancohet prej vlerave shpirtërore dhe fetare dhe të influencohet nga filozofia materialiste.
 
Periudha e Iluminizmit: Si u distancuan shoqërite evropiane nga vlerat fetare
 
Periudha në të cilën idetë materialiste dhe evolucioniste filluan të pranoheshin gjerësisht në shoqërinë evropiane, gjë që influencoi edhe në distancimin e kësaj të fundit nga feja, njihet si Iluminizmi. Sigurisht që ata të cilët zgjodhën këtë fjalë (ata të cilët e përshkruan këtë ndryshim idesh si një lëvizje pozitive drejt progresit të njohurive njerëzore) ishin udhëheqësit e këtij devijimi. Ata e përshkruan periudhën e mëparshme si "Mesjeta e Errët" duke fajësuar fenë për të, dhe pretenduar se Evropa u iluminua apo ndriçua kur u shekullarizua dhe u distancua nga feja.
Kjo pikëpamje tendencioze dhe e gabuar vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite një mekanizëm bazë propagandimi i atyre që janë kundra fesë.
 
Megjithatë, faktet tregojnë se Mesjeta Kristiane ishte "e errët" me bestytni dhe fanatizma dhe shumica e këtyre janë ndrequr në Epokën post-Mesjetare të Evropës. Por edhe vetë Iluminizmi nuk ka sjellë rezultate pozitive në perëndim. Arritja më e rëndësishme e Iluminizmit, që ndodhi në Francë, ishte Revolucioni Francez, i cili e ktheu vendin në një det me gjak. Për shumicën e intelektualëve francezë Iluminizmi nënkuptonte indoktrinimin e njerëzve me urrejtje ndaj çdo vlere fetare dhe shpirtërore. Këtë pikëpamje ndajnë gati të gjithë mendimtarët që jetuan në shekullin e 18-të. Revolucioni Francez u zhvillua i bazuar mbi idetë e Iluminizmit, i cili mbizotëronte në Francë; ai ishte një nga revolucionet më barbare, të pamëshirshme dhe mizore të botës moderne. Gjëja e parë që do të bënin jakobinët pas ardhjes në pushtet pas revolucionit, do të ishte futja në përdorim e gijotinës; prej së cilës mijëra njerëzve do t'iu pritej koka për shkak se do të akuzoheshin se ishin të pasur apo fetarë.
Njëri prej udhëheqësve të revolucionit i quajtur Fushe (nofka e tij do të ishte Kasapi i Lionit) do të dërgonte në Lion një komitet të drejtuar prej tre vetash, për të shkatërruar aristokracinë fetare dhe atë që zotëronte toka. Në një letër që do ti dëgonte Robespierit, drejtuesit të senatit, ai do të shkruante se gijotina po vazhdonte vrasjet me ritme shumë të ngadalta dhe se nuk ishte i kënaqur me përparimin e avashtë te revolucionit. Për këtë ai kërkonte leje për kryerjen e një sparstrimi sa më të shpejtë dhe masiv. Në ditën që do ta merrte këtë leje, mijëra njerëz me duar të lidhura mbas shpine do të vriteshin pa mëshirë nga armët e revolucionit.
 
Në ditët tona, letërsia e influencuar nga Iluminizmi e vlerëson Revolucionin Francez; megjithëse, revolucioni i kushtoi shumë Francës dhe kontriuboi në shfaqjen e konflikteve sociale të cilat do të zgjatnin deri në shekullin e 21-të. Analizimi i Revolucionit Francez dhe Iluminizmit nga mendimtari i famshëm britanik, Edmond Burke, është shumë domethënës. Në librin e tij të famshëm të botuar në 1970, "Reflektim ndaj Revolucionit Francez", ai e kritikon idenë Iluminizmit dhe frytin e tij, Revolucionin Francez. Ai është i mendimit se, lëvizja shkatërroi vlerat bazë që mbanin të bashkuar shoqërinë; vlera të tilla si feja, morali dhe struktura familjare, ku me zhdukjen e tyre do të shtrohej rruga drejt terrorrit dhe anarkisë. Së fundi, ai e konsideron Iluminizmin, si "një lëvizje shkatërruese të intelektit njerëzor."
 
Drejtuesit e lëvizjes iluministe ishin masonët. Njerëz si Volteri, Dideroi, Monteskuiu, dhe disa mendimtarë të tjerë anti-fetarë, të cilët përgatitën rrugën për revolucionin, ishin të gjithë masonë. Masonët ishin të lidhur ngushtë me jakobinët, të cilët ishin drejtuesit e revolucionit. Kjo ka bërë që disa historianë të jenë të mendimit se është e vështirë të bësh dallim midis jakobinizmit dhe masonizmit te kësaj periudhe në Francë.
 
Gjatë Revolucionit Francez, armiqësia ndaj fesë u rrit në mënyrë të ndjeshme. Shumë klerikë u çuan përpara gijotinës, shkatërruan kisha, dhe përveç kësaj, kishte prej atyre që donin që të zhduknin Krishtërimin dhe ta zëvendësonin me një fe simbolike, pagane të shtrembërt të quajtur "Feja e Arsyes". Çmenduria e revolucionit francez nuk do të linte jashtë gijotinës edhe vetë drejtuesit e revolucionit, të cilëve do t'i priteshin kokat në të njëjtën gijotinë me të cilën kishin dënuar shumë njerëz më parë. Në ditët e sotme mes shumë francezëve ka akoma dyshime nëse revolucioni ishte një gjë e mirë apo jo.
 
Ndjenjat anti-fetare të Revolucionit Francez u përhapën në të gjithë Evropën, dhe si rezultat i kësaj shekulli i 19-të do të kthehej në një nga periudhat më të vrazhda dhe më agresive të propagandës anti-fetare.
 
Lufta kundër fesë në Francë
 
Rroli që kanë patur masonët gjatë revolucionit është pranuar nga agjenti sekret, Konti Kaliostro. Ai është arrestuar nga inkuzitorët në 1789, dhe ka bërë disa pohime të rëndësishme kur u morr në pyetje. Ai ka deklaruar se masonët në të gjithë Evropën kishin planifikuar një zinxhir revolucionesh, dhe deklaroi se qëllimi kryesor i tyre ishte të shkatërronin Papatin ose të merrnin drejtimin e tij.
Por misioni i masonizmit nuk ndaloi me revolucionin në Francë. Kaosi që u formua si shkak i revolucionit do të përfundonte vetëm me ardhjen në pushtet të Napoleonit. Por paqja napoleonike nuk do të zgjaste shumë; pasi ambicjet e Napoloenit për të drejtuar të gjithë Evropën do të ndihmonin në dhënien fund mbretërimit të tij. Pas tij Franca do të bëhej pre e konflikteve mes monarkistëve dhe revolucionarëve. Në vitet 1830, 1848 dhe 1871 vendi do të përfshihej nga tre revolucione të tjerë. Në vitin 1848 u krijua "Republika e Dytë"; ndërsa në 1871 u krijua "Republika e Tretë". Në 1881, Katolicizmi pushoi së qënuri fe zyrtare e Francës dhe në 1988 u hoq përfundimisht nga sistemi arsimor mësimi fetar.
 
Masonët ishin aktivë gjatë gjithë kësaj periudhe trazirash. Qëllimi kryesor i tyre ishte të dobësonin Kishën dhe institucionet fetare të saj, të shkatërronin vlerat e fesë dhe influencën e ligjeve të saj tek shoqëria dhe të hiqnin arsimin fetar. Masonët e konsideruan anti-klerikalizmin si qëndrën e aktiviteteve të tyre sociale dhe politike.
 
Enciklopedia katolike jep disa informacione shumë të rëndësishëm për këtë mision anti-fetar të lozhës së Orientit të Madh, siç njihej rryma kryesore e masonizmit francez:
 
Nga dokumentat zyrtare të masonizmit francez, të gjetura kryesisht në "Buletinin" dhe "Compte-rendu"(të dhënat) e Orientit të Madh, mësohet se të gjithë ligjet anti-klerikale që kalonin në parlamentin francez dekretoheshin më parë nga degët masonike dhe zbatoheshin nën drejtimin e Orientit të Madh, qëllimi i të cilit në Francë është pranuar se ka qenë të kontrollonte gjithçka dhe gjithkënd. "Unë thashë në mbledhjen e 1898 -ës," thotë delegati Mase, i cili ishte oratori zyrtar i Kuvendit të vitit 1903, "se është detyrë e lartë e frank-masonerisë të ndërhyjë çdo ditë e më shumë në luftërat politike dhe laike." "Suksesi (në luftën anti-klerike) është në masë të madhe si shkak i frankmasonerisë; pasi janë fryma, programi dhe metodat e saj ato që kanë triumfuar." "Se nëse sot është formuar një bllok politik, kjo është për shkak të frankmasonerisë dhe disiplinës së mësuar në degët e saj"… "ne duhet të jemi syhapur dhe mbi të gjitha kemi besim të përbashkët, nëse duam të përfundojmë punën tonë, për sa kohë që ajo nuk është përfunduar. Këtë punë ju e dini … lufta kundra njerëzve të fesë po vazhdon. Republika duhet të çlirohet nga kongregacionet fetare, duke i hequr qafe me një goditje të fortë. Sistemi i masave gjysmake është i rrezikshëm kudo; dhe kundërshtari duhet shpartalluar me një goditje të vetme."
 
Enciklopedia e Krishterë vazhdon të dhënat e luftës së masonizmit francez kundër fesë:
 
Në të vërtetë të gjitha reformat anti-fetare masonike që janë zbatuar në Francë që prej vitit 1877, siç janë shekullarizimi i arsimimit, masat kundër shkollave private të krishtera dhe shoqatave bamirëse, shtypja e urdhërave fetarë dhe plaçkitja e Kishës, arritën kulmin e tyre të hapët me riorganizimet anti-kristiane dhe anti-fetare të shoqërisë njerëzore, që janë shtrirë tashmë jo vetëm në Francë por në gjithë botën. Prandaj masonismi francez, si flamurtar i të gjithë masonerisë botërorë, pretendon të përurojë epokën e artë të republikës botërore masonike, duke përfshirë në vëllazërinë masonike të gjithë njerëzit dhe vendet e botës. "Triumfi i Galileasve (të krishterëve)," ka thënë në 20 shtator 1902 presidenti i Orientit të Madh, senatori Delpeh, "ka zgjatur 20 shekuj. Por tani ai do të vdesë....Kisha Katolike Romane, e bazuar në një mit galileas, filloi të rrëzohet me shpejtësi në ditën kur u themelua shoqata masonike."
 
Me fjalën galileas masonët nënkuptojnë Isain të njohur si Jezus, pasi sipas Ungjillit, ai u lind në qytetin palestinez të Galileut. Prandaj urrejtja e masonëve për kishën është një shprehje e urrejtjes që ata kanë për Jezusin dhe të gjitha fetë monoteiste. Me themelimin në shekullin e 19-të të kulturave materialiste, darviniste dhe humaniste ata besuan se e kishin shkatërruar fenë dhe e kishin kthyer Evropën në paganizmin para Krishtit.
 
Në vitin 1902 kur fjalët e mësipërme janë thënë, në Francë u miratuan një seri ligjesh të cilat e zgjeruan lirinë e veprimit kundër fesë. Kështu janë mbyllur tre mijë shkolla fetare dhe është ndaluar dhënia e mësimeve fetare nëpër shkolla. Shumë klerikë janë arrestuar dhe disa u dëbuan nga vendi, ndërsa pas kësaj njerëzit e fesë filluan të konsideroheshin si qytetarë të dorës së dytë. Për këtë arsye në vitin 1904, Vatikani i ndërpreu mardhëniet diplomatike me Francën. Megjithatë ky veprim nuk e ndryshoi qëndrimin e Francës. Dhe do të duhej humbja e jetëve të disa qindra mijëra francezëve në Luftën e Parë Botërore kundra ushtrisë gjermane, që arroganca e shtetit të zbutej dhe të fillonte një rivlerësim në vlerat shpirtërore në vend.
 
Siç edhe Enciklopedia Katolike pohon, lufta kundër fesë, që nga ditët e Revolucionit Francez e deri në shekullin e 20-të, është kryer nëpërmjet "reformave anti-fetare të miratuara në parlamentin francez" të cilat "dekretoheshin më parë nga degët masonike nën mbikqyrjen e Orientit të Madh." Ky fakt mund të lexohet lehtësisht edhe nëpër shkrimet e masonëve. Për shembull, një citat nga një botim turk i "Një fjalim të bërë nga vëlla Gambeta në 8 korrik të 1875 në degën e Klemente Amitie" thotë:
 
Ndërkohë që frika e reagimit kërcënonte Francën, dhe doktrina fetare dhe idetë e prapambetura filluan sulmin ndaj parimeve dhe ligjeve të shoqërisë moderne, në gjirin e organizatave të zellshme dhe largpamëse si ato masonike të përkushtuara ndaj parimeve të vëllazërisë, ne gjejmë forcën dhe shpëtimin për luftën ndaj pretendimeve ekstravagante të Kishës, ekzagjerimeve qesharake dhe teprimeve të zakonshme të saj… ne duhet të bëjmë kujdes dhe të vazhdojmë luftën. Në mënyrë që të mbrojmë idetë e rregullit dhe progresit njerëzor. Për këtë arsye, le të rezistojmë në mënyrë që mburojat tona të mos thyhen kurrë.
 
Letërsia masonike, idetë e saja i paraqet në mënyrë të vazhdueshme si "largëpamëse" kur akuzon njerëzit e fesë si të "prapambetur."
Megjithatë, kjo është thjesht një lojë fjalësh. Nocioni "frika e reagimit", përmendur në citatin e mësipërm, është diçka që e kundërshtojnë gjithashtu edhe klerikët e sinqertë, por që masonët e përdorin për të vënë në shenjestër fenë në përpjekjen e tyre për t'i distancuar njerëzit prej saj. Përveç kësaj, ne duhet të vëmë në dukje se filozofia materialisto-humaniste e përkrahur nga masonët në të vërtetë është bestytni, me një sistem të prapambetur ideshë, që të kujtojnë idetë e qytetërimit pagan të Egjiptit dhe Greqisë së lashtë.
 
Kështu që, përdorimi i termave si "largpamësi' dhe 'prapambetje" nga ana e masonëve nuk ka bazë në realitet. Në të vërtetë, këto terma janë të pabazë pasi konflikti midis masonëve dhe klerikëve apo njerëzve fetarë nuk është asgjë më shumë se vazhdimi i konfliktit midis dy ideve që kanë ekzistuar që në fillimet e historisë njerzore. Feja është ajo që deklaron të parën prej këtyre ideve: se njerëzimi është krijuar nga Zoti dhe se qëniet njerëzore duhet ta adhurojnë Atë. Kjo është e vërteta. Ndërsa ideja e kundërt, është se qeniet njerëzore nuk janë krijuar, por se ato bëjnë jetë të kotë dhe të pa qëllimtë, është ideja e propozuar nga ata që e mohojnë ekzistencën e Zotit. Nëse filozofia e masonëve studiohet me kujdes mund të shihet shumë qartë sesa i pabazë është përdorimi nga ana e tyre i termave të tillë si "prapambetje" dhe "largpamësi".
 
Duke përdorur idenë e "progresit", masonët kërkojnë të shkatërrojnë fenë. Enciklopedia Katolike thotë:
 
Pikat vijuese konsiderohen të jenë mjetet kryesore (të masonizmit):
 
(1) Të shkatërrojë Kishën plotësisht duke e goditur haptazi atë, ose me anë të një sistemi hipokrit dhe hileqar të ndarjes së shtetit ngas Kisha. Të shkatërrojë gjithë influencën e Kishës dhe fesë, duke e quajtur çështjen e besimit "klerikalizëm," dhe, me aq sa të mundet, ta shkatërrojë Kishën dhe gjithë të vërtetën, me fjalë të tjera, fenë mbinjerëzore, e cila është më shumë sesa një kult i paqartë i atdheut dhe njerëzimit;
 
(2) Të shekullarizojë, me anë të një sistemi të ngjashëm hipokrit dhe hileqar "josektarian," të gjithë jetën publike dhe private, dhe mbi të gjitha, mësimdhënien dhe edukimin e popullit. "Josektarianizmi", siç kuptohej nga grupi i Orientit të Madh, është anti-katoliçizëm dhe anti-kristianizëm, ateizëm pozitivist, ose sektarianizëm agnostik i tërhequr nga josektarianizmi. Liria e mendimit dhe e vetëdijes së fëmijëve duhet të zhvillohet sistematikisht tek ata në shkollë dhe të ruhet, sa të jetë e mundur, nga të gjitha influencat shqetësuese, jo vetëm të Kishës dhe priftërinjve, por edhe nga influenca e prindërve të tyre, dhe nëse është e nevojshme, duke përdorur edhe mënyra detyruese morale dhe fizike. Orienti i Madh e konsideron këtë rrugë të domosdoshme dhe të sigurtë për themelimin perfundimtar të republikës botërore sociale….
 
Nga sa mund të shihet qartë më sipër, masonizmi ka vënë në përdorim një program, të quajtur "çlirimi i shoqërisë," qëllimi i të cilit është të ç'rrënjosë fenë. Ky program vazhdon të jetë i gjallë edhe në ditët tona. Por programi në fjalë nuk duhet të ngatërrohet me idetë që kërkojnë t'i sigurojë njerëzve mundësinë për të praktikuar të lirë fenë e tyre, pa patur parasysh përkatësinë e tyre fetare. Por në të kundërt, modeli i parashikuar nga masonizmi është një sistem që kërkon shpëlarjen e trurit të masave, duke synuar të fshijnë një herë e mirë fenë nga shoqëria dhe mendja e individëve dhe nëse është e mundur të persekutojë besimtarët e saj.
 
Morali fetar është zgjidhja e të gjitha vështirësive - Problemi themelor është mungesa e fesë
 
Politika e Francës për të çrrënjosur fenë nga identiteti i saj filloi në shekullin e 18-të dhe ka vazhduar për tre shekuj. Pasojat e saj kanë qenë kthimi i vendit në një shtet që ka frikë fenë, moralin fetar dhe njerëzit fetarë (besimtarët). Në vitet e fundit, myslimanët dhe pjesëtarët e organizatave të ndryshme fetare që ekzistojnë në vend janë sulmuar si rezultat i këtij proçesi. Megjithatë, fobitë e Francës nga feja janë të pabaza. Dhe për më tepër njerëzimi nuk duhet të ketë kurrë frikë nga feja, por në të kundërt, nga mungesa e saj. Morali fetar i sjell shoqërisë paqe, mirëqënie, drejtësi dhe tolerancë. Në një shoqëri ku ndjenja e fesë është e fortë, nuk mund të ketë dhunë, degjenerim apo frikë. Për këtë arsye, frika e Francës nga feja është e panevojshme. Në shoqëritë ku mbretëron lufta, konflikti, dhuna dhe padrejtësia nuk ka moral fetar.
 
Në një shoqëri që është larguar nga feja, është e paevitueshme që shumica e njerëzve të jenë egoist, të padrejtë dhe pa moralin e mirëbërjes. Vetëm vlerat e fesë sigurojnë përsosjen e moraleve të shoqërive dhe individëve. Ata që besojnë te Zoti sillen me përgjegjësi, derisa ata jetojnë për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe e dinë se do të japin llogari për atë që veprojnë. Duke pasur frikë Zotin, në mënyrë të kujdesshme ata i shmangin veprat, qëndrimet dhe sjelljet e këqija të cilat nuk pëlqehen nga Zoti. Një shoqëri që dominohet nga njerëz të tillë kthehet në një shoqëri që nuk vuan nga problemet sociale.
 
Mirëpo, një mosbesimtar, që nuk ka mundur ta kuptojë se në fund ai do të shpërblehet ose ndëshkohet për veprat e tij nuk ka për ti vënë kufi veprimeve të mbrapshta. Pavarësisht nga fakti që shumë njerëz i shmangin disa sjelle të papërshtatshme për shoqërinë ku jetojnë, ata nuk hezitojnë për të bërë disa të tjera kur nxiten, inkurajohen ose u jepet mundësia.
 
Në shoqëritë ku nuk ka fe, njerëzit janë të predispozuar të bëjnë çfarëdo lloj veprimi imoral. Për shembull, një besimtar nuk do të merrte kurrë rryshfet, luante kumar, kishte zili, ose të gënjente pasi ai do ta dinte se do të japi llogari për këto vepra në botën tjetër. Ndërkohë, një i pafe është i prirur t'i bëjë të gjitha këto. Nuk mjafton që dikush të thotë, "unë nuk jam besimtar por nuk marr rryshfet, apo unë nuk jam besimtar por nuk luaj kumar, pasi një njeri që nuk i frikësohet Zotit dhe që nuk beson se do të japë llogari për në botën tjetër mund të bëjë secilën nga këto vepra kur ndryshojnë situatat dhe kushtet. Një person që thotë, "unë nuk jam besimtar dhe nuk bëj mëkate" mund të bëjë të tilla kur gjendet në një vend ku mëkatimi konsiderohet si diçka normale. Apo një person që nuk i frikësohet Zoti dhe thotë se nuk merr ryshfete mund të thotë, "im bir është sëmurë, prandaj duhet të marr rryshfet".
 
Ndërsa një besimtar nuk ka vese të tilla, sepse ai ka frikë Zotin dhe nuk harron se Zoti i di qëllimet si edhe mendimet e tij.
 
Një person që është larg fesë mund të thotë "unë nuk jam besimtar por jam zemërbutë. Unë nuk kërkoj as hakmarrje e as nuk kam urrejtje," por një ditë një ngjarje e papritur mund ta bëjë të humbasi kontrollin dhe shfaqë sjelljet më të pamenduara prej tij. Ai mund të përpiqet të vrasë ose dëmtojë dikë, sepse morali që ai ka është i atillë që ndryshon në varësi të ambjentit dhe kushteve të vendit ku ai jeton.
 
Mirëpo dikush që beson tek Zoti dhe në botën tjetër, nuk devijon nga parimet morale të pëlqyeshme, sido qofshin kushtet apo ambjenti. Morali i tij nuk është i ndryshueshëm por i qëndrueshëm. Zoti e përmend moralin e lartë të besimtarëve në ajetet e tij:
 
"Ata janë, të cilët e zbatojnë besën dhënë Zotit dhe nuk e thyejnë zotimin. Që mbajnë lidhjen për të cilën Zoti ka urdhëruar të mbahet, që frikësohen nga Zoti i tyre dhe nga llogaria e rëndë e përgjegjësisë. Që janë të duruar (ndaj të këqijave), për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre dhe që e falin namazin, dhe nga ajo me çka Ne i kemi furnizuar ata japin fshehtas dhe haptas dhe të keqen e largojnë me të mirë. Të tillët do të kenë përfundim më të mirë. (Kuran, 13: 20-22)
 
Në një ambient të pafe, koncepti i parë që do të eleminohet është ai i familjes. Vlera të tilla si besnikëria, besueshmëria, bindja, dashuria, dhe respekti të cilat e mbajnë familjen, braktisen plotësisht. Duhet patur parasysh se familja është themeli i shoqërisë dhe nëse rrënohet familja, e njëjta gjë ndodh edhe me shoqërinë. Edhe shteti nuk ka më arsye pse të ekzistojë, përderisa janë shuar vlerat morale që e përforcojnë shtetin.
 
Përveç kësaj, në shoqëritë e pafe, nuk ka më arsye pse të respektosh, duash, apo të ndjesh dhembshuri për dikë. Kjo e çon shoqërinë në anarki. I pasuri ka zili të varfërin, dhe i varfëri ka zili të pasurin. Invalidët dhe të varfërit urrehen. Rritet agresioni ndaj kombeve të ndryshëm.
Punonjësit bëhen agresiv ndaj punëdhënësve dhe punëdhënësit ndaj punonjësve, baballarët i kundërvihen bijve të tyre dhe e kundërta.
 
Arsyeja për gjakderdhjet e vazhdueshme që raportohen nëpër gazeta është mospatja e fesë. Në këto faqe, çdo ditë shikohen lajme për njerëz të cilët në mënyrë të shkujdesur vrasin njëri-tjetrin për arsye të parëndësishme.
 
Mirëpo, një njeri që e di se në botën tjetër do të japë llogari, nuk i'a drejton kujt armën në kokë dhe ta qëllojë atë. Ai e di se Zoti e ka ndaluar njeriun të bëj krime, dhe frika që ai ka nga Zoti bën që ai të shmangë ndërshkimin në botën tjetër. Zoti, në Kur'an, i urdhëron njerëzit të mënjanojnë prishjen në tokë:
 
"Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj. Luteni Atë duke pasur frikë (dënimin) dhe duke shpresuar (mëshirën). S'ka dyshim se mëshira e Zotit është pranë të mirëve" (Kur'an 7: 56)
 
Ekzistenca e vlerave të fesë sjell dashurinë që ndihet për Zotin. Kjo dashuri te njerëzit ka një ndikim pozitiv dhe inkurajues të jashtëzakonshëm. Për të fituar kënaqësinë e Zotit, besimtarët sillen në mënyrën më të moralshme, më të dashur dhe më të respektueshme me njëri-tjetrin. Në përgjithësi, mëshira, toleranca dhe dhëmbshuria përhapen në shoqëri.
 
Duke pasur frikë Zotin, njerëzit mënjanojnë me përpikmëri kryerjen e veprave dhe veseve të ulëta. Në këtë mënyrë, çdo lloj mëkati, që më parë nuk mund të ndalohej, tani ndalohet në mënyrë të papritur. Fryma dhe ngrohtësia e fesë mbush atmosferën.
 
Është një fakt i pranuar se në shoqëritë ku nuk ka fe njerëzit bëhen të pabindur dhe shkaktojnë anarki dhe i kundërvihen shtetit. Ndërkohë për dikë që jeton me vlerat e fesë, ligjet e shtetit janë supreme. Nëse kërkohet, ai do të vinte jetën në rrezik për këto vlera. Pasi për një njeri të tillë, interesat e vendit të tij gjithmonë do të vijnë para interesave të veta. Ata ngrihen për vlerat shpirtërore dhe bëjnë gjthçka që kanë mundësi për ti mbrojtur ato vlera.
 
Në këto kushte të favorshme, qeverisja e vendit padyshim që bëhet më e lehtë. Shteti bëhet një vend i sigurtë dhe i begatë. Drejtuesit e vendit i trajtojnë qytetarët me drejtësi dhe dhembshuri, dhe në këtë mënyrë përfundojnë praktikat e padrejta. Si kompensim, drejtuesit respektohen nga qytetarët. Shtete të tilla i kanë themelet të patundëshme.
 
Me mungesën e moralit Islam, babai bëhet armiku i të birit, dhe e kundërta, vëllezërit grinden, punëdhënësit i shtypin punonjësit. Fabrikat dhe firmat ndalin punën për shkak të anarkisë dhe të pasurit shrytëzojnë fuqinë punëtore të të varfërve. Në biznesin e përditshëm njerëzit mundohen të mashtrojnë njëri-tjetrin. Trazirat, konfliktet dhe anarkia bëhen një mënyrë jetesë për pjesëtarët e shoqërisë. Arsyeja për të gjitha këto është se njerëzit nuk kanë frikë Zotin. Njerëzit, të cilët nuk e kanë frikë Zotin ndjehen të lirë të bëjnë padrejtësi, dhe nuk hezitojnë të drejtohen drejt ekstremiteteve, si drejt dhunës dhe mizorisë, madje dhe drejt vrasjeve. Veç kësaj, pa ndjerë një brejtje të ndërgjegjes, ata guxojnë të shprehin publikisht moskeqardhjen e tyre. Në të kundërt, dikush që është i bindur se ai mund të dënohet përjetësisht në ferr, në botën tjetër, nuk do të kryente kurrë vepra të tilla. Morali i Kur'anit i bën veprime tilla të pamundura. Çdo gjë trajtohet me lehtësi, qetësi, dhe në mënyrën më të mirë. Nuk ndodhin gabime gjyqësore dhe, ndërkohë, rajonet e policisë dhe gjykatat zor se gjejnë një çështje për të shqyrtuar.
 
Gjendja shpirtërore e qetë dhe e rehatshme në të gjitha fushat e jetës i sjell mirëqenie gjithë shoqërisë. Kërkimet shkencore lulëzojnë, dhe zor se kalon ndonjë ditë pa ndonjë zbulim të ri apo ndonjë arritje teknologjike, dhe rezultatet përdoren për të mirën e të gjithëve. Kultura lulëzon dhe udhëheqësit promovojnë mirëqenie publike. Ky lulëzim ekziston për shkak se mendja e njeriut është liruar nga presioni. Pasi mendja e dikujt është qetësuar, ai arrin të mendojë më mirë dhe kjo gjendje e mendjes e zmadhon fushën e reflektimit. Të jetosh në standarte të mira morali sjell mirëqenie te njerëzit; ata janë të suksesshëm në biznesin dhe tregëtinë e tyre. Bujqësia dhe industria lulëzojnë.
Në të gjitha fushat ku ka iniciativë, ka progres të vërtetë.
 
Zgjidhja është e qartë: kthejuni Zotit, Krijuesit të të gjitha krijesave, dhe do të arrihet lumturia dhe qetësia e vërtetë, duke iu kthuer fesë Zoti do të na ndihmojë. Zoti na ka informuar se shpëtimi në këtë botë është ti kthehemi fesë dhe Ai ka dhënë lajme të gëzueshme se shërbëtorët e Tij të sinqertë nuk do të frikësohen, me kusht që ata do të jenë të bindur ndaj Tij.
 
"Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënë vepra të mira Allahu u premtoi se do të jenë zotërues në tokë ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë të cilën Ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë, e në vend të frikës Ai do t'iu dhurojë siguri. Ata le të më adhurojnë Mua e të mos më shoqërojnë gjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit." (Kur'an 24: 55)
 
Prandaj, për të gjitha arsyet që dhamë më sipër, shoqëria franceze duhet të kërkojë një zgjidhje pa mungesën e fesë por me praktikën e moralit fetar. Rrugëzgjidhja për ndalimin e konflikteve, dhunës gjithnjë e në rritje dhe pabarazisë ekonomike nuk gjendet te ndalimi i fesë; krejt e kundërta: ajo duhet kërkuar tek përpjekjet për përhapjen e virtyteve fetare. Kur një komb i frikësohet Zotit, vepron me ndërgjegje dhe shfaq dhembshuri, mëshirë dhe tolerancë, nuk ka dyshim se ai komb do të çrrënjosë me lehtësi dhunën dhe degjenerimin nga shoqëria e vet.
2005-07-28 07:22:16

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."