KOHA NE TË CILËN NE PO JETOJMË ËSHTË FUNDI I KOHËRAVE,NË TË CILËN TË GJITHA TORBULLIRAT E NJERËZVE NË TË KALUARËN ,PO KALOHEN MENJËHËRË,APO EKSPERIMENTOHEN NJËHERAZI

Si pjesë e asaj  çfarë Allahu i Madhërishëm ka premtuar ,të gjithë  popujt të cilët kanë jetuar ,janë paralajmëruar.Me lejen e ALLAHUT ,secilit popull i’u   është dërguar një i dërguar ,që t’i tregojë  atyre për ekzistencën  dhe fuqinë e Zotit tonë ,dhe që të gjithëve i’u  janë treguar  provat e Krijimit.Si pjesë e ligjit te ALLAHUT ,nga secili popull kanë dalë udhëheqës mosbesimtarë për të kundërshtuar  dhe iu kundërvënë Profetët dhe dërguesit për të mohuar ekzistencen e Allahut të Lartësuar,me gjithë fuqinë e tyre.Allahu  i Madhëruar na tregon per këte në KUR’AN.
 
Elitat të cilët mohuan Allahun në shoqëritë në të cilat bota e fesë predikohej,ashtu sic përshkruhet në Kur’an,kishin karakteristika të ndryshme në secilën shoqëri .Pabesimtarët nga nga populii profetit Sali (a s)Themud (a s) konsistonin në mashtrime për interesin personal të cilët vidhnin në peshë dhe në matje,ndërsa femohusit e popullit të Profetit Lut (a s)  paturpësisht u përfshin në perservitetin seksual dhe  homoseksualitetin.Ndërsa dëgjonte Profetin Musa (a s) të predikonte fjalën ,Faraoni ishte i bindur se ai ishte si ushtarikisht dhe nga gjendja sociale më i forti dhe kokëfortësia e tij dhe ndjenja e superioritetit e çuan atë dhe pasuesit e tij në mohim,Profeti Ibrahim (a s)u hodh në flakë nga fisi i tij femohues dhe pagan të cilët refuzuan ta dëgjonin atë.Allahu i Gjithpushtetshëm i ka vendosur të gjithë profetët në vështirësi si pjesë e sprovimit.Shumë profetë u ndoqën ,u dëbuan padrejtësisht nga toka e tyre ,u arrestuan e madje u martirizuan .Por  Profetët dhe besimtarët kanë qenë superiorë  në këndvështrimin e Allahut .


Ato të cilët  kanë vendosur gracka injorantësh për Profetët kanë vuajtur gjithmonë  një ndëshkim të tmerrshëm,si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër.

Ky është ligji i Allahut të Gjithëpushtetshëm.Kjo luftë e madhe intelektuale  ndërmjet besimtarëve dhe pabesimtarëve do të zgjasë,si pjesë e sprovimit dhe me lejen e Allahut deri në ditën e Gjykimit.

 Por  Allahu ka krijuar periudhën  deri në ditën e Gjykimit  ,në Fundin e Kohrave me fjalë të tjera ,të jetë ndryshe në të gjitha kohërat. Ashtu si është shpallur në ajete Kur’anore dhe  hadithin e besueshëm,kjo periudhë do të jetë periudha më e  zvetënuar,e prishur  në historinë e botës,kur pabesimtarët shkojnë nëpër ekstreme në të cilat kurrë nuk kanë qenë më parë,kur ata hapur  mohojnë Allahun  dhe kur perseviteti dhe veset e të gjitha llojeve kanë arritur majat.Numri i besimtarëve do të  jetë shumë i vogël dhe pamençuria dhe rebelimi injorant i pabesimtarëve kundër  ZOTIT tonë të Gjithëpushtetshëm ,do të vazhdojë derisa Hazreti Mehdiu( a s)  dhe Profeti Isai ( a s)    së bashku   të përhapin vlerat morale Islamike  dhe t’i parandalojne këto vese. Ky rebelim ,pervesion dhe papërmbajtje,çrregullim  do të jetë kaq i përhapur , i turpshëm ,i përkrahur  sa që  mohimi zhurmëmadh i ALLAHUT dhe i të të gjitha llojeve të veseve të këqija do të duket normal ,i zakonshëm .Allahu Gjithëpushtetshëm  ka dhënë lidhjet e gëzuara se si Hazreti Mehdiu( a s)   dhe Profeti  Isa( a s)    do të jenë udhëzues  për të dalë nga ky kolaps i madh  fundit të botërave.     Deri në fundin e botrave ,ku skena është  një kolaps moral,global dhe gjithëpërfshirës,të gjithë perversionet do të zënë vënd në një mënyrë shumë intensive dhe gjithçka në të njëjtin moment dhe artistikisht do të bëhet nje stil jetë, Allahu  I Gjithëpushtetshëm do të dërgojë Hazretin Mehdi ( a s)   dhe Profetin Isa( a s)     të cilët do të t’ia dalin të përballojnë dhe të eliminojnë këtë ves të tepruar global. Fundi i Kohrave do të ,me lejen e Allahut,largojë ,shporrë botës të gjitha ato ide dhe sisteme falso dhe do të jetë instrumenti  në fenë sublime ,madhështore të ALLAHUT për të parandaluar boten. Zoti ynë shpall në një  ajet sesi  me rikthimin  në Tokë të Profetit Isa (a s ) nuk do të këtë asnjë person të vetem qe të mos besojë në të. :

4:159.    Nuk ka asnjë nga ithtarët ë librit vetëm se ka për t’i besuar atij (Isait) para vdekjes së vet, e në ditën ë gjykimit ai dëshmon kundër tyre. (Sura en-Nisa, 159)

Deri në atë kohë, Allahu Gjithëpushtetshëm do ta vendosur Hazreti Mehdiu( a s)     në një sprovë disi të vështirë.Sfera e luftës e Hazreti Mehdiu( a s)   do të jetë në këtë aspekt i ndryshëm nga ai i Profetëve në të kaluarën.

Hazreti Mehdiu( a s)  është  dërguar si një udhëheqes fetar  në të githë botën e jo vetëm i një komuniteti.Në kohën e tij bota do të jetë me  e degjeneruar  dhe e shkatarruar se në të kaluarën këta vështirësi që i kanë ndodhur të gjithëve  do ti bien dhe Hazreti Mehdiu( a s) , të gjitha së bashku.

Hazreti Mehdiu( a s)  do të bëjë një luftë intelektuale ,jo vetëm ndaj aspektit të  prishur të shoqërisë ,por ndaj të gjithë çrregullimit intetlektual ,degjenerimit ,veseve të këqija dhe pabesimit.Koha e tij do te jetë ajo në të cilën një një numër I madh i njerëzve që që kanë adoptuar perversionin si  një mënyrë jetese apo madje si një ideologji ,do të vënë në punë të të gjithë mjetet e tyre materiale,intelektuale dhe ushtarake ne dizpozicion te tyre për të luftuar Hazretin Mehdiu( a s). Kjo klimë e vështirë do të jete e krijuar  veçanerisht për ato individë të shenjtë në Fund të Kohërave.  Darvinizmi Eshtë Burimi  I Kolapsit të Tmerrshëm Moral që do të Ndodhë  në Fund të Kohërave

Periudha në të cilën ne po jetojmë përkon ,në cdo detaj ,me Fundin e Botës,në hadith që e ka thënë Profeti ynë (saas). Ne mund të kuptojmë se sa e gjerë dhe intensive kulmi i testimit apo sprovës, do të jetë duke gjykuar nga kushtet e rënda dhe të vështira të kohës sonë .

Kjo kohë do të jetë pjesa më  e madhe e popullit tërësisht do të braktisë  virtyte të tilla morale si mirësia ,ndershmëria, të treguarit të së vërtetës,falja,drejtësia,kompasioni,përmallimi,dhe nderi. Në kohën në të cilën ne po jetojmë,njerëzit po bëjnë një jetë letrare  jashte vlerave ,të sëmurë  me vese oportunizmi jashtërregullave dhe apatike. Ata e kanë besuar gënjeshtrën se asnjë nuk mund të mbijetojë  pa qenë cinik dhe i paedukur ,dhe madje i kanë bindur dhe të tjerët për këtë. Filozofia imorale e jetës është padyshim e bazuar në Darvinizmin.. Darvinismi  është një besim që së pari u shtri dhe u përhap  ndërmjet Egjiptianëve të lashtë dhë të Suumerianeve.Rebelimi kryeneç  i  Faraonit ndaj Profetit Musa( a s) buron nga vendosja e Darvinizmit.

Faraoni shpallte se jeta u shtri spontanisht nga balta e Nilit.Ai besonte se vetëm cështja kishte ekziztencën absolute dhe kështu imagjinonte se  pushteti dhe dominimi i botës   ishtë dhënë vetëm atij nga Allahu  i jepte atij superioritet mbi çdo krijesë. Si një nga pabesimtarët ekstrem të asaj kohe ,ai iu kundërvu Profetit Musa ( a s) .Gjatë gjithë jetës së tij ,faraoni kurrë se braktisi besimin e tij heretik,që e bëri atë një pabesimtar mjaft te egër sa që kërcënonte jetën e Profetit Musa( a s). Por në fund të  të jetës së tij ,kur ai e kuptoi  më në fund fuqinë e pafundme të Allahut,ai deklaroi se besonte. Allahu  e qartëson këtë në Kur’an në ajetet e mëposhtme:

10:90.    Ne i kapërcyem beni israilët përtej detit, e faraoni dhe ushtria e tij i ndoqi mizorisht dhe armiqësisht derisa e përfshiu atë përmbysja, e ai tha: “Besova se nuk ka zot tjetër pos Atij që i besuan beni israilët, edhe unë jam nga muslimanët!”

10:91.    Ti tani beson, ndërsa më parë kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatërruesve!

10:92.    Sot po të shpëtojmë ty (po të nxjerrim prej detit) me trupin tënd (të vdekur), që të shërbesh si argument për ata që vijnë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzish që nuk hulumtojnë argumentet Tona. (Sura Junus, 90-92)


Faraoni imagjinoi se ai mund të  fitonte  shpëtimin duke thënë se ai besonte në momentin e vdekjes. Allahu Gjithëpushtetshëm e ruajti në formën material,trupore ,me të cilën ai besonte se kishte një ekzistencë absolute,në botrat e tjera,ia ruajti trupin e tij fizik.. Faraoni imagjinonte se për s’do të kishtë fund,ai nuk vlerësoi dhe nuk u lidh me eksiztencën  sublime dhe të pafund të Allahut por sipas ndjenjave të tij të superioritetit ,mendjemadhësisë adhuronte zotra falso .Dhe në luftë ,përplasje komplekse me besimin e tij ,trupi i tij fizik është ruajtur ,konservuar si një material unik  dhe paralajmërim për njerëzit pauses. Kjo gjë përbën dhe shfaq dhe një tjetër mrekulli tjetër të  Allahut.

Darvinismi, në të cilin Faraoni besonte  dhe i referohej si e vetmja forcë eksistuese,është shpërndarë sot në të gjithë botën dhe është  një   tezë që tani sundon botën.Njerëzit në shumë shtete të botës janë mësuar qysh në moshë të vogël se e gjithë jeta erdhi vetëm rastësisht.Kudo që ato shkojnë, ato rriten me idenë falso të pemës gjenealogjike se  majmunët gradualisht  u kthyen në njerëz  dhe kjo indroktinë vazhdohet gjatë gjithë kohës në televizor,në shkolla ,gazeta,kinema madje në filmat vizatimore dhe në reklamim. Kur ato rriten dhe shkojnë në universite dhe nisin karierën e tyre,dhe kur më në fund shohin dhe kuptojnë fytyrën e vërtetë të Darvinizmit,atëherë pikërisht aty fillon një politikë e turpërimit që kanë dhe bëjnë çdo përpjekje për  ta refuzuar Darvinizmin. Refuzimi i Darvinizmit është i ndaluar sipas ligjeve të shtetit në fjalë.Nëse një person e mohon atë,ai menjëherë hiqet nga puna e tij,duke humbur kështu të gjitha mjetet financiare,ai përjashohet,veçohet  nga shoqëria dhe menjëherë humbet të gjithë njerëzit përreth tij,statusin e tij social dhe madje ato njerëz për të cilët ai mendonte se i kishte miq. Kjo gjë tregon dominimin fals ,të rremë të diktaturës së Darvinizmit që ka mbërthyer kështu çuditërisht botën.  Ky dominim i rremë  është burimi  i të githë ideve ,tezave  në Fundin e Botrave . Për këtë arsye dijetari  Islamik Bediüzzaman Said Nursi  thotë se detyra e parë e Hazret Mehdi (a s)  do të jetë të eliminojë ,në planin intelektual, Darvinizmin  dhe materializmin:

Dhe ai [(Hazret Mehdi (as)] do të ketë tre detyra kryesore;  e para atë shpëtojë besimin,në një mënyrë të tillë sa që të heshtë kompelt filozofia materialiste  që është përhapur  tek njerëzit nën influencën e shkencës dhë të filozofisë përmes the scourge e  Darvinismit, materializmit  dhe  ateizmit. Të mbrojë njerëzit nga herezia…. (Emirdag Addendum, faqe. 259)

Në Fundin e Botrave ,pjesa me e madhe e njerëzve kanë vuajtur një kolaps të tmerrshëm moral për shkak të presionit të Darvinismit  Kjo periudhë në  të cilën vdekja ,luftrat , persekucioni, ekstremismi and imoraliti   janë bërë të  duken kaq të ligjshme  dhe janë shpërndarë gjërësisht, ,vë në dukjë bazën e tërë morale të Darvinizmit. Derisa njerëzit të besojnë se ato supozohen të  kenë origjinën nga kafshë tdhe verbërisht besojnë në gabimin  “ se i forti e shtyp të  dobëtin,” si  ide themelore  Darvinismit,  dhe ato e adaptojnë  dhe këtë në jetën e tyre sociale.

Si konkluzion, Darvinismi është   shkaku rrënjësor i  parregullsisë,pandershmërisë, i oportunizmit, të interest vetjak , të pasigurisë armiqësisë dhe mungesës se humanizmit. Kjo është përshkruar në detaje në sektoret vijues në të cilat diskutohet kolapsi moral i Fundit të Botrave.

 


2010-05-16 15:00:11

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net