SINTEZA E PROTEINAVE NË QELIZË ËSHTË NJË MREKULLI

 

Çdo proces në trup zhvillohet anë të proteinave. Për këtë arsye, çdo qelizë ka nevojë për proteina në çdo moment.

Si rezultat, proteina duhet të jetë prodhuar në trup çdo sekondë.

Vendi në qelizë ku prodhohet protein eshte ADN.

Kur ndonjë prej 100 trilion qelizave a më shumë  në trup kanë  nevojë  për proteina, dërgohet një mesazhi  tek ADN nga rruga e hormoneve. Proteinat në ADN, me fjalë të tjera në enzimat, shkojnë në veprim në mënyrë që të marrin  kodin e nevojshëm për proteina të prodhuara nga ADN.

Mënyrë që enzimet të gjejnë informacionin e nevojshëm që të jetë në gjendje të prodhojë një proteinë e vetme është sikur të jesh duke u përpjekur për të gjetur një faqe të vetme në një enciklopedi  me 1.000 vëllime.

Kjo pjesë e ADN-së që përmban këtë kod është e hapur. Enzimat  hapin pjesën përkatëse të spirales dhe e  mbajnë atë të hapur deri  në fund të seksionit përkatës nga ku do të nxirret edhe  kodi. Nuk ka nevojë për ndonjë pjesë të tjera të jetë e hapur. Ndërsa këto enzime mbajnë hapur skajet e pjesës së  nevojshme për kodin, një tjetër enzime arrin në vendin e ngjarjes dhe prodhon një kopje të nenit në fjalë.

Kopja  e ekstraktuar quhet "lajmëtar i ARN."  ARN vendos  fabrikën  ku proteina është për t'u prodhuar.

I dërguari i ARN me  kujdes transporton kopjen dhe lë bërthamën. Nuk ka  derëtarë që  presin në dalje nga bërthama gjatë kësaj faze. Ata vendosin se çfarë mund të hyjë në bërthamë apo jo dhe të hapin portën në përputhje me rrethanat.Porta është e hapur gjithmonë për të dërguarin e ARN.Dërguari  i ARN merr kopje dhe niset në bërthamë, transporton kopjen  direkt në ribozome, fabrika ku protein e  re do të prodhohet. Lajmëtari ARN lidhet tek pjesa përkatëse të ribozomi dhe fillon përgatitjet për prodhimin e proteinës së re.

Në mënyrë që  prodhimi të marrë vend në ribozomi, fabrika me fjalë të tjera, materiale të papërpunuara duhet të sillen dhe të  instalohen  në përputhje me kodin.

Këto materiale të papërpunuara janë aminoacidet. Këto janë sjellë nga "transferimit ARN." Të amino acidet janë sjellë brenda dhe të krijojnë një zinxhir të lavdishëm të  proteinave, të përbërë nga të paktën njëqind sekuenca secili.

Aminoacidet lidhen me njëri-tjetrin me bono kimike të veçanta të njohura si "lidhjeve peptide". Këto bono kimike janë disa nga lidhjet më të fuqishme të të gjithave. Proteinat prandaj kanë një strukturë shumë të shëndoshë dhe nuk janë dëmtuar lehtë nga faktorë të jashtëm.

Mënyra se si këto amino acide janë rregulluar përcakton edhe natyrën e kësaj proteine​​. Prandaj, është jashtëzakonisht e rëndësishme që secili  amino acid të  vijojë  në rend. Enzimat kurrë nuk e bëjnë një gabim në rendin e  krijuar. Pasi zinxhiri i ri i proteinave është prodhuar, ajo është dërguar në një seksion të veçantë në fabrikë, në ribozomi me fjalë të tjera, ku ai merr një formë të veçantë tre-dimensionale duke qenë palosur në mënyra të ndryshme. Kjo  formë tre-dimensionale e krijuar nga kjo kanate pleating përcakton natyrën e proteinave. Përveç nëse është dhënë një formë të veçantë proteina nuk mund të funksionojë, edhe nëse sekuencë është plotësisht e saktë.

Kur zinxhiri merr  formën e tij tre-dimensionale, procesi tashmë  është kompletuar. Një proteinë e re është ndërtuar. Kur proteina e re niset në këtë seksion të veçantë, një enzimë arrin në skenë. Ajo zgjedh proteinën e  ndërtuar rishtas dhe e kryen atë drejtë atje ku është e nevojshme në qelizë.

Procesi i sintezës së proteinave, të përshkruara këtu në terma shumë të përgjithshme, bëhet në çdo qelizë, 2.000 herë në sekondë. Të gjitha komponentët dinë vetëm se çfarë duhet të bëjnë si ata kryejnë procesin. Nuk është një enzimë të vetme që dështon për të arritur objektivin dhe objektivat e saj; prodhimi nuk shkon keq në brendsi të fabrikës, kanate e veçantë e zinxhirit të proteinave të reja kurrë nuk është harruar, të dërguarit  kurrë nuk humbin.Qeliza është e vetëdijshme  për rëndësinë dhe natyrën delikate e këtij prodhimi në çdo moment.

Ata e dinë, sepse çdo pjesë e qelizave vepron sipas frymëzimit të Zotit tonë në çdo moment. Çdo enzimë, çdo amino acid dhe çdo atom që shkon për t'i bërë ato lart është një manifestim i fuqisë së pafund të Allahut të Plotfuqishëm. Gjithçka ka ulur  kokën e vet te Zoti i Plotfuqishëm, Zoti ynë dhe Sundues i gjithësisë, Ai i Cili është i gjithëpranishëm në të gjitha kohët. Çdo gjë është në dijen e Tij dhe të gjitha gjërat i janë dorëzuar Atij. Krijimin i gjithë këtyre botëve nga asgjëja  është një çështje më e lehtë për Allahun të Mëshirshmit.

Vetëm e Tij është çka ka në tokë, All-llahu është Ai që s’ka nevojë për asgjë, është i plotfuqishmi i falënderuari. (Haxh, 64).

2013-01-31 12:19:54

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net