Kaf ( 45 Vargjet )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Kaf, pasha Kur'anin e lavdishëm (do të ringjalleni)!

2 . Por jo, ata u çuditën që u erdhi i dërguari (qortues) nga mesi tyre, andaj jobesimtarët thanë: "Kjo është diçka shumë e çuditshme.

3 . A pasi të vdesim e të bëhemi dhe (do të kthehemi në jetë)? Ai kthim është larg (mendjes e mundësisë)!"

4 . Ne dimë se ç'pakësohet (ç'tret) toka prej tyre. Te Ne është edhe libri që ruan çdo gjë (numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit).

5 . Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme.

6 . A nuk shikojnë ata me vëmendje kah qielli se si mbi ta kemi ndërtuar atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pasur në të ndonjë zbrazëti.

7 . Edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të të mbijnë gjithfarë bimësh të bukura.

8 . (I bëmë ashtu) Dëshmi të dukshme dhe përkujtuese për secilin njeri që ka drejtuar mendjen (te Zoti).

9 . Ne, nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe më të bëmë që të kultivohen kopshte e drithëra të korren.

10 . Dhe rritëm trungje të gjata hurmash me frua të paluara njëri mbi tjetrin.

11 . Ushqim për njerëz, dhe me të, Ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.

12 . Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

13 . Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

14 . Edhe banorët e Ejkes, populli i Tubbeit. Të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, atëherë e merituan dënimin Tim.

15 . A mos u lodhëm Ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.

16 . Ne e kemi krijuar njeriun dhe dimë se ç'pëshpëritë ai në vetvete dhe Ne jemi më afër tij se damari (që rrah) i qafës së tij.

17 . Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

18 . Që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshëm.

19 . Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën (i zbulohet çështja e ahiretit); kjo është ajo prej së cilës ke ikur.

20 . Dhe i fryhet surit, e ajo është dita e premtuar (për dënim).

21 . E do të vijë secili njeri bashkë me të dhe grahësi edhe dëshmitari.

22 . (I thuhet) Ti ishe në një huti nga kjo (ditë) e Ne ta tërhoqëm perdën tënde dhe tash ti sheh shumë mprehtë.

23 . E shoku (përcjellësi) i tij do të thotë: "Kjo që është te unë (regjistri i veprave) është gati.

24 . Ju të dy (engjëjt) hidheni në Xhehennem secilin mohues kryeneç.

25 . Secilin pengues të veprave, mizor e të dyshimtë në fe.

26 . I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidheni atë në vuajtjet më të rënda".

27 . E shoku i tij (djalli) thotë: "Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vetë ka qenë i humbur larg".

28 . Ai (All-llahu) thotë: "Mos u grindni tash para Meje, se Unë më parë ju tërhoqa vërejtjen.

29 . Tek Unë nuk ndryshon fjala (vendimi) dhe Unë nuk jam zullumqar për robërit".

30 . (Përkujto) Ditën kur Ne Xhehennemit i themi: "A je mbushur?" E, ai thotë: "A ka ende?"

31 . Ndërsa besimtarëve të ruajtur Xhenneti u afrohet krejt afër.

32 . Kjo është ajo që u premtohet për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë.

33 . Për secilin që i është frikësuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te Ai me zemër të sinqertë.

34 . (U thuhet) Hyni në te, të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme.

35 . Ata aty kanë çka të dëshirojnë, e te Ne ka edhe më shumë.

36 . E sa e sa brezni para ty e kemi shkatërruar e që ishin më të fortë e më të shkathët se këta (idhujtarët kurejshitë). Ata brodhën andej e këndej nëpër tokë (për t'i ikur vdekjes). Por, a mos gjetën rrugëdalje?

37 . Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndoshë dhe që i ka vënë me vëmendje, ka argumente.

38 . Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda gjashtë ditesh dhe Ne nuk ndiem lodhje.

39 . Po ti (Mumahed) me durim përballo atë që ata të thonë, para lindjes së diellit dhe para përendimit madhëro me falënderim Zotin tënd.

40 . Falu për hirë të Tij edhe në një pjesë të natës edhe pas sexhdes (pas namazit farz).

41 . Dhe vëni veshin thirrësit kur thërret nga ndonjë vend i afërt.

42 . Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën (ringjalljen), e ajo është dita e daljes (prej varrezave).

43 . S'ka dyshim se Ne japim vdekje dhe vetëm te Ne është kthimi i tyre.

44 . Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten (për vendtubim), e ai është një tubim i lehtë për Ne.

45 . Ne dimë më së miri çka thonë ata, e ti ndaj tyre nuk je ndonjë dhunues, ti këshilloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimit Tim.

 

 

 

In this page you can listen Kaf in English, Kaf and read and download Kaf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Kaf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Kaf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top