Frankmasoneria Globale

Shkarko Librin

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentet

Kapitujt e librit

< <
8 / total: 8

Përfundim

Masoneria ka qenë njëri ndër fenomenet më interesante në dy shekujt e kaluar. Natyrisht, ajo ka tërhjekur vëmendjen pasi ka karakter të mbyllur, të rezervuar dhe mistik. Në të njejtën kohë, një antipati ndaj Masonerisë u lind; ajo tenton që t’a prezentojë veten si një “institucion i parrezikshëm i mirëbërjes”, derisa kundërshtimet e caktuara ndaj Masonerisë janë rritur si rezultat i pohimeve kontradiktore të organizatës.

Sidoqoftë, çfarë duhet bërë ashtuqë t’i kundërshtohet Masonerisë nuk është që të adoptohet agjenda anti-masonerike, por të dallohet dhe të prezentohet invaliditeti i kësaj filozofie perverze që kjo organizatë përqafon dhe imponon njerëzimit.

Dijetari i madh islamik Bediuzzaman Said Nursi shpjegon në një paragraf pikat kryesore të detyrës së tillë:

Lindja e tanishme tiranike e filozofisë natyraliste dhe materialiste do të bëhet gradualisht e fuqishme dhe do të përhapet deri në ditën e gjykimit me mjetet e filozofisë materialiste, duke arritur atë shkallë saqë mohon Zotin... Është e qartë se është budallaki për njeriun e paaftë, i cili mund të humbasë nga një mizë dhe i cili nuk mund të krijojë bile as një krah mize, që të deklarohet zot. 141

Me fjalë tjera, rrjedha e ideve materialiste që do të shfaqet në ditën e gjykimit do të shkoj aq larg saqë do të mohohet ekzistenca e Zotit. Si kundërveprim, ajo do të shihet çfarë “budallakie” është kjo, dhe se dëshmitë për ekzistimin e Zotit ashtu siç zbulohet në Kur’an duhet të bëhen të njohura.

Kjo është mënyra se si duhet luftuar Masoneria. Gjëja e rëndësishme që duhet bërë është që të zhvlerësohet dhe të mposhtet filozofia masonike. Është e domosdoshme që të shkatërrohet ndikimi i ideve të kësaj organizate që heshtazi dhe nga larg aplikohet me fushata për propagandë popullit, dhe i distancon njerëzit nga feja e tyre dhe i largon ata nga besimi i tyre dhe i dërgon tek mitet materialiste, humaniste dhe darviniste. Përveç kësaj, është e domosdoshme që të ndryshohet kahja e rrjedhës, dhe t’iu tregohet njerëzve për ekzistencën e Zotit, Njësisë së Tij, dhe të vërtetën e religjionit. Dhe, kjo duhet që të bëhet së paku me kujdes dhe me durim sikurse masonët.

Në të vërtetë, kjo luftë nuk është kundër Masonerisë pasi qëllimi është që të shpëtohen edhe vetë masonët pasi ata kanë mashtruar edhe veten. Urdhëri i caktuar në Kur’an për jobesimtarët e Adit dhe Themudit mund të zbatohet tek rasti i masonëve: Djalli ua pat zbukuruar veprat e tyre duke i shmangur nga e vërteta, edhe pse e shihni atë. (Kur’an 29:38)

Qëllimi është që t’u tregohet e vërteta të gjithë njerëzve, duke përfshirë edhe masonët, dhe të shpëtohen nga gabimi i tyre. Karakteristikë për ditën e gjykimit është lehtësimi që iu bëhet besimtarëve në këtë luftë. Është kështu, pasi shkenca, në të cilëm masonët patën mbështetur filozofinë e tyre për dyqind vitet e kaluara, tani u është kthye kundër tyre. Teoria e evolucionit, që siguronte mbështetje për materializëm dhe humanizëm, është në rënie e sipër që nga vitet e 1970-ta. Të dhënat e fosileve qartë mohon pohimet e kësaj teorie, duke zbuluar se llojet u shfaqën menjëherë dhe të formuara, pa ndonjë “paraardhës evolutiv”. Biokimia, duke studiuar aspektet e imta të qenieve të gjalla, ka demostruar shembuj mahnitës të disajnimit që nuk mund të shpjegohet në kushtet e shkaqeve natyrore. Krahasimet gjenetike kanë treguar se llojet që supozohet të jenë të afërm, sipas “drurit të jetës” së Darwinit, në të vërtetë janë shumë të ndryshëm sa i përket përbërjes gjenetike. Shkenca kundërshton teorinë e evolucionit, fakt që nuk mundet më të mbahet i fshehur nga evolucionistët. Është e domosdoshme që të përdoren dëshmitë që shkenca ka sjellur dhe të informohet populli për pavlefshmërinë e filozofisë materialiste-humaniste.

Masoneria ka qenë e aftë për disa kohë dhe me metoda të efektshme të propagandës ka bërë që njerëzit të pranojnë idetë e rreme. Tregimi i të vërtetës dhe t’u ndihmohet njerëzve në pranimin e të vërtetës është gjë edhe më e lehtë.

Kur muslimanët marrin përsipër këtë detyrë, me lejën e Zotit, shpallja në vijim mund të bëhet edhe manifest: Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket. (Kur'an 21: 18)

Prandaj, shekulli i 21-të nuk do të jetë shekull i “Frankmasonerisë globale”, sië shpresonin masonët, por do të jetë shekulli i moralit islamik.

Engjëjt thanë: "Larg nga të metat je Ti o Zot!
Ne nuk kemi asnjë dije tjetër përveç asaj që na mësove Ti.
Vërtet, Ti je i Gjithëdijshëm dhe i Urtë!"
(Sure Bekare: 32) / (El-Bekare 32)

 

Footnotes

141 Bediuzzaman Said Nursi, Letters, 15th Letter,The Meaning of Your Fourth Question, TheSecond Current(http://www.bediuzzaman.org/letters/let15d.html)

 

8 / total 8
Ju mund të lexoni librin e Frankmasoneria Globale Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top